FoodMonitor: Förbjudet bekämpningsmedel sk?nskt vete ? kan ha hamnat i Finax müsli

Vid en rutinkontroll av vete hos livsmedelsföretaget Abdon Mills AB i Helsingborg har det förbjudna bekämpningsmedlet fenitrotion p?träffats. En gryningsräd har nyligen gjorts hos den utpekade veteodlaren.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/3039-forbjudet-bekampningsmedel-skanskt-vete-kan-ha-hamnat-i-finax-musli

Authors
Top