SE

FoodMonitor: Bakterier i färsk dill ? tv? sk?nska grossister drabbade

Färsk dill fr?n Spanien, som enligt uppgift bland annat distribuerats till grossisterna Ewerman AB och Grönsaksmästarna AB i Helsingborg, har upptäckts inneh?lla en hög halt av en specifik bakterie. Dillen p?träffades av den finska tullen.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/2778-bakterier-i-farsk-dill-tva-skanska-grossister-drabbade

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy