SE

FoodMonitor: Allvarliga biverkningar av Pharmanex AgeLOC r2

?Livshotande reaktion?, ?deprimerad?, ?sug efter droger?, och ?sv?rt med att köra bil?. S? beskriver tre personer sina biverkningar efter att ha konsumerat kosttillskottet Pharmanex Ageloc r2 fr?n det amerikanska börsnoterade företaget Nu Skin Enterprises, Inc. (NYSE:NUS) som s?lts p? nätet. Efter det att biverkningsrapporterna legat hos Livsmedelsverket i över tv? m?nader har nu myndigheter i Danmark, där bolaget har ett mellanlager, larmats. Men konsumenter i Sverige informeras inte.

Läs mer: http://foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/2952-allvarliga-biverkningar-av-pharmanex-ageloc-r2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anna Kelly   #IT