SE

Food Safety lanserar ny motivationsutbildning “Matens fotavtryck” för köksmedarbetare inom offentlig och privat sektor.

Enligt naturv?rdsverket kastas ?rligen en miljard ton mat räknat över hela kedjan fr?n jord till bord. Huvuddelen av detta, närmare 670 miljoner ton st?r de privata hush?llen för. Det motsvarar ca 72 kilo per person och ?r. Det är mat som tagits fram och bidragit negativt till klimatp?verkan.
Den främsta anledningen till att man valt att slänga maten är för att den st?tt för länge. Matsvinnet fr?n hush?llen har en klimatp?verkan motsvarande utsläppen fr?n 200 000 bilar. Allt detta är ?rlig statistik för Sverige.

Enligt Livsmedelsverket ska alla som hanterar livsmedel genomg? en handledning eller utbildning inom livsmedelshygien. Vidare ska all personal regelbundet uppdatera sina kunskaper i syfte att säkerställa en fortsatt säker livsmedelshantering.

Fr?n och med den 1 januari 2006 gäller en ny livsmedelslagstiftning i Sverige. Den nya lagen ställer högre krav p? kunskap, process och produkt. Andra delar av kvalitetssystemet ska finnas hos företagen som t ex fastställda flöden, produkt- och processbeskrivning, rutiner för rengöring, provtagning med mera. Även rutiner för validering, verifiering och revidering ska finnas p? plats.

Myndighetsutövning inom den offentliga tillsynen p? företag som hanterar livsmedel baseras framförallt p? genomg?ng av HACCP systemet. Detta innebär att HACCP fr?n och med den 1 januari 2006 är ett krav.

Inneh?ll i utbildningen:
Utbildningens inneh?ll är en vidareutveckling av Livsmedelsverkets Krav p? livsmedelsföretagarna, Utbildning i livsmedelshygien (www.slv.se).
Food Safetys motivationsutbildning “Matens Fotavtryck” inneh?ller bland annat:
? Rutiner för egenkontroll- minska matsvinn med hjälp av god livsmedelshygien
? Mäta matsvinn i ett kök
? Arbeta aktivt för minskat matsvinn
? Smittämnen,kemikalier & biologiska faror (gödsel och vatten)
? Odling & uppfödning- hur p?verkas v?rt klimat?
? Transport av mat: lokalt eller fr?n hela världen?
? Utvärdering
Utbildningen omfattar en halvdag och avslutas med en utvärdering. Efter avslutad utbildning skickas ett gemensamt intyg samt resultatet av utvärderingen till er uppdragsgivare.
Vi älskar mat!
V?ra konsulter brinner för ämnet “food”. Maten ska se bra ut, den ska smaka gott, den ska dofta ljuvligt och vara näringsrik. Längs vägen fr?n jord till bord är m?nga händer inblandade. Vi tittar p? hela processen och söker aktivt lösningar för kortare transporter, mindre matsvinn, hjälpa närproducenter och öka kunskapen om sundare matvanor.
Historik
Food Safety AB har funnits i snart tv? decennier. Det grundades av en ensam entusiast som visionärt förstod att livsmedelsbranschen behövde lyftas. Med tiden har Food Safety AB vuxit och etablerat sig inom de flesta branscher som hanterar livsmedel. Företaget har knutit till sig specialister av olika slag. Numera täcker vi ett brett kunskapsomr?de. Idag har vi samarbetsavtal med flera branschorganisationer, stora och sm? företag.
Personal och kunskap
Ur den kärlek och glöd vi har för mat ? har v?rt engagemang vuxit. Vi är personliga, kompetenta, lojala och finner daglig inspiration hos v?ra kunder.
Välkommen till oss!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy