Flaggningsmeddelande

Krönlein-Andersson & Co AB har informerat Cefour om att Krönlein-Andersson & Co AB har s?lt hela sitt innehav i Cefour.
Krönlein-Andersson & Co AB var tidigare den största ägaren i Cefour och hade vid tidpunkten för den senaste utskriften av aktieboken, den 31 mars i ?r, ett innehav om 6,69 procent av aktierna och 19,37 procent av kapitalet i Cefour. Inte heller Mats Krönlein eller Eva Krönlein äger n?gra aktier i bolaget. Personer som är närst?ende till dem innehar sammanlagt ca 0.03 procent av aktierna i Cefour.
För ytterligare information, kontakta:
Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Authors

Related posts

Top