Farmas?yt til topps i Boots Norge!

1. februar, overtar Margrethe Sunde (44) som administrerende direkt?r for Boots Norge. Farmas?yten som har 10 ?rs erfaring fra konkurrenten Apotek 1, valgte seg Boots apotek og rollen som fagdirekt?r for halvannet ?r siden. N? tar hun over som toppleder i apotekkjeden.
? Vi er stolte av de nesten 150 Boots apotekene v?re. ? skape norsk egenart av en merkevare mange kjenner fra England, gir oss mange spennende muligheter i ?rene som kommer. Med det nyeste og mest differensierte konseptet har vi en tydelig profil i dagens apotekmarked, med synlige tjenester og et stort utvalg av unike velv?reprodukter.
Apotekvesenet ble deregulert og liberalisert av myndighetene i 2001. De f?rste ti ?rene har det handlet mye om ? etablere strukturer i en situasjon med sterk konkurranse og med dramatisk endrede rammevilk?r. De neste ti ?rene vil det handle mer om ? bygge innhold i merkevaren, sier Sunde som har som m?l ? gj?re Boots apotek enda tydeligere faglig, til beste for kundene v?re og for helsetjenestene vi samhandler med.
Sunde er opptatt av ? se p? mulighetene som ligger foran bransjen.
? Farmas?yter er et knapphetsgode som befolkningen fortjener! ? drive faghandel l?nnsomt er krevende. Apotek m? ha forutsigbare rammevilk?r slik at vi kan bidra til faglig utvikling og sikre riktig og rasjonell legemiddelbruk hos dem som bruker legemidler og helseprodukter ? enten de bor hjemme eller p? institusjon.
Apotek m? kunne leve av kjernevirksomheten ? nemlig reseptpliktige legemidler. Farmas?yter er legemiddeleksperter og vi kjemper for ? sikre v?re farmas?yter gode og faglig attraktive arbeidsoppgaver s? vi fortsatt kan ha apotek n?r der folk bor. Vi ?nsker ? v?re med ? gj?re legemiddelbruken og helsetjenesten mer rasjonell. Apoteket og farmas?ytene har mye mer ? bidra med innen legemiddelr?dgivning, helsetjenester i apotek og farmas?ytforskrivning. ? betale apotek og farmas?yter for ? bidra til riktigere legemiddelbruk i helsetjenesten er god samfunns?konomi, sl?r Sunde fast.
Sunde er fra Aurland i Sogn og Fjordane og er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra apotekdrift og bransjen. Hun har 10 ?rs erfaring fra Apotek 1, der hun f?rst var fagdirekt?r i fire ?r og deretter kjededirekt?r i seks ?r. Hun har ogs? jobbet hos Statens Helsetilsyn, i apotek/sykehusapotek og hatt en rekke styreverv og tillitsverv i tillegg til ? v?re coach/mentor.
? Det er med stor ydmykhet jeg g?r l?s p? oppgaven som administrerende direkt?r i Boots Norge. Dette er en krevende rolle, samtidig er jeg trygg p? at jeg har et apotek-konsept og et team ? i v?re apotek, hos v?r grossist og ved servicekontoret ? som har den kompetansen, spenningen og gleden som skal til for ? utvikle dette selskapet til kundens og helsetjenestens beste det neste ti?ret. Det gleder jeg meg til, sier Sunde.
Sunde tar over stillingen etter Elisabeth Hunter som har arbeidet for kjeden i 10 ?r og v?rt administrerende direkt?r siden september 2008.
For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Hoff Norbye, kommunikasjonssjef i Boots Norge,
mobil: 91367660, tlf. 23 25 07 00/67 eller e-post: v.norbye[email protected]

Alliance Boots er et ledende internasjonalt selskap innen apotekdrift og grossistvirksomhet. Selskapet har mer enn 160 ?rs erfaring fra utvikling og produksjon av legemidler og store anerkjente velv?reserier som No7 og Soltan. Internasjonalt har Alliance Boots mer enn 130 000 medarbeidere i over 20 land og mer enn 3000 apotek. I Norge har kjeden 149 apotek med et stort utvalg av produkter og tjenester innen helse- og velv?re og et sterkt fokus p? r?dgivning og service.

Authors

Related posts

Top