SE

Familjeföretaget Lecora är ?rets uppstickare i Livsmedelsbranschen

Familjeföretaget Lecora i Vadstena har utsetts till ?rets uppstickare i livsmedelsbranschen 2014. Priset delas ut p? tisdagen av landsbygdsminister Eskil Erlandsson under den p?g?ende Matlandetkonferensen i Jokkmokk. Bakom priset st?r Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

? Lecora visar att det g?r att kombinera starka trender som ekologiskt, hälsa och närproducerat med färdigmatskonceptet, och dessutom att det g?r att uppn? god lönsamhet och tillväxt med detta, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Lecora är bland annat en av Sveriges största tillverkare av Kravmärkt, kyld färdigmat. De har en bred kundbas med försäljning b?de till restaurang/storhush?ll och detaljhandeln. Företaget har en aktiv produktutveckling för att möta nya hälsotrender och behov, exempelvis laktosfria produkter och produkter med lägre sockerhalt. I första hand använder Lecora närproducerade r?varor och har bland annat kontraktsodling av ärtor och k?l. De senaste tre ?ren har företaget haft god tillväxt med en stabil vinstniv?.
? Färdigmatprodukter är en viktig del av svensk livsmedelsmarknad och Lecoras framg?ngar visar att svenska och lokala r?varor är en framg?ngsfaktor även inom detta marknadssegment, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.
Kontakt: Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, 070-724 09 71.
LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
?rets uppstickare är ett pris som ?rligen delas ut i syfte att stimulera nytänkande och växande företag inom livsmedelssektorn. I juryn ing?r landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Livsmedelsföretagen och LRF.
?rets Uppstickare
Kriterier:

Företaget är innovativt avseende exempelvis produktutveckling, förpackningar och marknadsföring.
Företaget ska ha en värdeskapande förädling med tydliga mervärden för kund och konsument.
Produkterna ska ha ett tydligt konsumentvärde och bidra till god hälsa och ökat välbefinnande.
Företaget ska representera en tydlig tillväxtpotential för svensk primärproduktion och huvudsakligen använda svenska r?varor.
Företaget ska i sin verksamhet ha ett uttalat h?llbarhetsperspektiv.

Ekonomiska grundkriterier

Företaget har offentliggjort minst tre ?rsredovisningar.
Företaget har minst 10 anställda och minst 10 miljoner kronor i omsättning och har under den senaste tre?rsperioden ökat sin omsättning i huvudsak via organiskt tillväxt (ej via förvärv).
Företaget har haft ett samlat positivt rörelseresultat de senaste tre ?ren.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy