SE

Europas starkaste laserhybridsvets finns i Danmark

Av Tomas Tränkner, FORCE Technology.
Lindoe Welding Technology A/S i Danmark har numera Europas kraftigaste laserhybridsvetsutrustning. Den kan lasersvetsa st?l i tjocklekar som inte tidigare var möjligt, med lägre kostnader och ökad produktivitet.
Laserhybridsvetsning, som är lasersvetsning kombinerad med ljusb?gssvetsning (MIG/MAG), har de senaste ?ren tagit marknadsandelar fr?n traditionella metoder inom tunnpl?tssvetsning. För större godstjocklekar har laserhybridsvetsning tidigare inte kunnat konkurrera.
Med den nya utrustningen p? 2×16 kW kan fyrtio millimeter tjocka pl?tar sammanfogas med tv? strängar i en hastighet av tusen millimeter per minut. Med traditionella metoder hade det behövts tio till tolv strängar i en hastighet av femhundra millimeter per minut.
?Vi ser helt nya applikationer med denna teknologi som inte har svetsats med laser tidigare?, säger Torben Lorentzen, VD för Lindoe Welding Technology A/S.
Laserhybridsvetsning används idag inom skeppsbyggnad, rör- och panntillverkning och inom tillverkning av tyngre transportfordon.
Laserhybridsvetsning är inget nytt
Laserhybridsvetsning har funnits i m?nga ?r men det är först nu som tekniken f?tt fäste för stora godstjocklekar. Den utnyttjar laserns djupa genomträngningsförm?ga och snabbhet samtidigt som ljusb?gssvetsningen fyller spalter, bromsar kylningen och ger möjlighet att justera de metallurgiska egenskaperna med svetstr?den. Lasern avgör tempot och ljusb?gssvetsningen säkrar att man kan hantera passningen av toleranser och mellanrum.
Halverar kostnaden för svetsning
Laserhybridsvetsning har mycket högre produktivitet än traditionella metoder. För till exempel svetsning av vindkraftverkstorn kan produktionskostnaden halveras. Kombinationen av laser och MIG/MAG ger:
Ökade toleranser för spaltbredd och fogutformning
Högre svetshastighet
Förbättrad kvalitet och egenskaper
Lägre värmetillförsel och lägre distortion
Minskad värmep?verkan Helautomatisk process
Förbättrad arbetsmiljö med färre manuella moment
Utmaningar finns
Kylningshastigheten är en av utmaningarna med laserhybridsvetsning. Det kan röra sig om en kylhastighet p? tusentals grader per sekund, som skapar termiska gradienter under svetsningen. Försprödning, sprickor och porer kan därför bildas under den snabba kylningen om inte processen utför p? rätt sätt.
En annan utmaning är kravet p? snäva toleranser. Med ett smalt processfönstret är det sv?rt att hitta de optimala parametrarna. Men när de väl är funna blir produktionen mycket p?litlig.
Dansk teknologisatsning
Den nya laserhybridsvetsutrustningen ägs av Lindoe Welding Technology A/S (LWT), som bildades 2012 p? Lindoe Industrial Park. LWT är ett partnerskap mellan LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) och FORCE Technology, som erbjuder forskning & utvecklingstjänster inom laserhybridsvetsning.
?Företagen kommer till oss för att de vill effektivisera sin svetsprocess, genomföra forsknings och utvecklingsaktiviteter eller försäkra sig om konkurrensfördelar i framtiden genom att f? kunskap om ny teknologi?, säger Torben Lorentzen.
Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Svetsen nr 4/2014.

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen best?r av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns p? 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsomr?dena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.00190Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Galatea Telefon   #Gunilla Hellsten Boman   #Lasse Persson   #Sigtuna Brygghus