SE

Ett manifest mot den ohämmade kapitalismen

Fair trade-pionjär lanserar svensk utg?va – medverkar p? Bokmässan

? Dagens nyliberala kapitalism är kriminell. Människor i Syd inte bara utnyttjas för att upprätth?lla konsumtionen i Nord, de exkluderas dessutom. Européer tror fortfarande att de vet vad som är bäst för ?de fattiga stackarna? i Syd, men de glömmer bort att bönderna ocks? är tänkande människor. De bär p? en l?ng historia och de har en annan syn p? livet ? som inte enbart handlar om ekonomisk utveckling.
Det säger arbetarprästen Francisco Van der Hoff Boersma som är Sverigeaktuell med utgivningen av boken De fattigas manifest ? lösningarna kommer underifr?n (Argument Förlag), samt medverkan vid ?rets bokmässa i Göteborg.
Francisco Van der Hoff Boersma var med och lanserade Max Havelaar, den första rättvisemärkningen, redan 1988. Initiativet spreds snabbt till andra länder och kom att utvecklas till dagens globala Fairtrade-märkning.
De fattigas manifest är en svidande kritik av den fria marknaden och konsumtionssamhället. Francisco Van der Hoff Boersma menar att de senaste ?rens ekonomiska kris beror p? ohämmad fokusering p? tillväxt, att det finns en brist p? medborgaransvar i kapitalismen och att det inte finns n?gra gränser i den fria marknaden. Kapitalismen, säger han, öppnar vägen till utanförskap, v?ld, hat och död.
Men det finns alternativ. Och det stavas rättvis handel. I boken skriver Francisco Van der Hoff Boersma:
?Rättvis handel är ett av f? ekonomiska initiativ som har visat sig fungera, eftersom den verkligen har hjälpt de svaga ut ur en eländig tillvaro. Det är ocks? ett reellt alternativ till den nyliberala modell som den utmanar och vars överdrifter den försöker rätta till.?
?Vi gör inte uppror mot marknaden, helt enkelt därför att vi är och vill vara en del av marknaden. Men vi vill ha en annorlunda marknad ? en som är mänsklig, demokratisk och social.?
?Genom att utveckla rättvis handel har vi angripit de sociala orättvisorna men även problemet med jordens överlevnad. Allt hänger samman. Det är den ohämmade kapitalismen som har orsakat alla dessa föroreningar av jorden och människorna. De metoder vi föresl?r läker en del av de skador som vi som mänsklighet lider av. Vi har ansvar för kommande generationer. Rörelsen kommer underifr?n. Den är otillräcklig men g?r änd? fram?t.?
Francisco Van der Hoff Boersma medverkar vid följande tillfällen p? Bok & Bibliotek:
?Utan rättvisa ingen fred?: Se människan-scenen, torsdag 25 sept, kl 13:00.
?Kaffets svarta ursprung?: Seminarium, torsdag 25 sept, kl 17:00.
?Botar tillväxt fattigdom??: Seminarium, fredag 26 sept, kl 11:00.
?Frans van der Hoff – en pionjär för Fairtrade?: Internationella Torgets stora scen, H-hallen, fredag 26 sept, kl 16.40.
Francisco van der Hoff Boersma har bjudits in till Sverige av Sackeus AB, grossisten med Sveriges bredaste Fairtrade-sortiment. Det mexikanska kooperativet UCIRI, som grundats av av Francisco van der Hoff Boersma, är delägare i Sackeus AB och företagets viktigaste leverantör av r?kaffe.
Pressbild p? Francisco van der Hoff Boersma finns att ladda ned här.

För fr?gor, kontakta: Stellan Löfving, Truth: [email protected], 0708-133998
Sackeus startades redan 1976 av Diakonia, Svenska Kyrkans mission och Lutherhjälpen. Inriktningen har alltsedan starten varit att genom handel med sm? producenter i utvecklingsländer sträva efter att förbättra levnadsvillkoren för människor i tredje världen.
Idag är Sackeus en väl etablerad livsmedelsgrossist som finns representerad p? samtliga marknader i Sverige där fair trade-produkter efterfr?gas. Bolaget ägs sedan 2001 av Bergman & Bergstrand Kafferosteri, Svenska Kyrkans Förvaltnings AB samt av det mexikanska kaffeodlarkoopertivet UCIRI, som är v?r huvudleverantör av r?kaffe.
Som Skandinaviens ledande fair trade-grossist erbjuder Sackeus ett brett och högkvalitativt sortiment av rättvist producerade livsmedelsprodukter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy