Matlaging

Et krav for framtiden

– Det smarteste Norge kan gj?re n? er ? legge til rette for at ressursene vi har her til lands blir utnyttet p? en klimasmart og b?rekraftig m?te, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke, i forbindelse med kravframleggelsen fredag.
– Vi vet at jordene og beitene v?re ikke kan flyttes. N?r Stortinget og regjeringa vil ?ke norsk matproduksjon betinger det et landbruk over hele landet. Jordbrukets krav viser hva som skal til for ? n? dette m?let, sier Bj?rke.
Kravet har en ramme p? 1,5 milliarder kroner.
Klimaendringer truer verdens framtidige tilgang p? mat. Konflikter og uro skaper et mer uforutsigbart verdensmarked. Her hjemme blir vi stadig flere, og samtidig byr klimaendringer og t?ffere v?r p? utfordringer for matproduksjonen ogs? her til lands. Vi blir stadig mer bevisste p? hva vi spiser og hvordan maten er produsert.
– Vi ?nsker oss en framtidsretta matproduksjon i hele Norge, som gir trygge, gode og spennende r?varer i n?rheten av der folk bor, sier Bj?rke.
Foresl?r forenklinger
Landbruket foresl?r dels ? fjerne enkelte ordninger helt og dels ? forenkle innenfor eksisterende ordninger. Noen av forenklingene vil komme forvaltningen til gode gjennom enklere saksbehandling. Andre forenklinger vil komme bonden til gode gjennom ?kt m?lretting og enklere s?knadsrutiner.
Fortsetter ? redusere inntektsgapet
Sentralt for jordbrukets krav er virkemidler som gir forutsigbarhet og l?nnsomhet for b?nder i alle deler av landet. Det blir avgj?rende ? videref?re arbeidet med ? redusere inntektsgapet mellom b?nder og andre grupper i samfunnet. Inntekten til for eksempel et gjennomsnittlig ?rsverk i melke- og storfeproduksjonen er 172.000 kroner lavere enn for en gjennomsnittlig l?nnstaker.
– V?rt krav om en gjennomsnittlig inntekts?kning p? 35 000 kroner per ?rsverk vil s?rge for at den positive inntektsutviklinga fra i fjor fortsetter. Det beste virkemiddelet for ? f? nye og eksisterende b?nder til ? satse og investere for framtiden, er ? ?ke inntekten, sier bondelagslederen.
Vil videreutvikle s?rpreget
Det er viktig ? beholde og videreutvikle det positive s?rpreget ved det norske landbruket.
– Det handler om hvilken mat vi vil ha. Vi er stolte av at norske r?varer og et vakkert kulturlandskap danner grunnlag for titusenvis arbeidsplasser i n?ringsmiddelindustri, reiseliv og andre n?ringer over hele landet. For framtidens forbrukere vil det ogs? v?re viktig at det fortsatt er en kort og gjennomsiktig verdikjede for mat, og at norske b?nder er gode p? dyrehelse og dyrevelferd. Til dette trenger bonden tid og r?d til ? gj?re en god og grundig jobb, avslutter Bj?rke.
Fakta om jordbrukets krav: (Se vedlegg for hele kravet)

Kravet har ei ramme p? 1,5 milliarder kroner
Rammen er delvis finansiert gjennom en ?kning i budsjettoverf?ringer p? 965 millioner kroner. ?kningen tilsvarer 0.1 prosent av ?rets statsbudsjett.
Kravet forutsetter ogs? en samlet pris?kning til bonden p? 365 millioner kroner. Det vil ?ke prisen for en persons ?rsforbruk av norsk mat med 73 kroner, eller 20 ?re pr.dag.
Et innfridd krav vil gi bonden en gjennomsnittlig inntekts?kning p? 35.000 kroner pr. ?rsverk.
Kravet fremmes av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Sm?brukarlag p? vegne jordbruksn?ringa.
Staten vil komme med sitt tilbud 6.mai. Forhandlingene skal v?re avsluttet inne 17. mai.
Bilde: Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke (i midten) sammen med nestlederne Kristin Ianssen (til venstre) og Brita Skallerud.

Kontaktpersoner: Nils T. Bj?rke 901 50 624
Kristin Ianssen, 1. nestleder, 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder, 924 57 780

Lise Boeck Jakobsen, kommunkasjonssjef, 975 99 866

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Vedlagte filer

Similar Posts