– Et brudd p? melkeforliket

Q-Meieriene reagerer sterkt p? forslag fra Landbruks – og Matdepartementet
Landbruks-og Matdepartementets foreliggende evaluering og forslag til endringer av tiltak for ? beholde og ?ke konkurransen i meierimarkedet i Norge inneb?rer et klart brudd p? melkeforliket fra 2007, sier Q-Meieriene.
– Dette er stikk i strid med det vi ble enige om, men vi gir oss ikke uten kamp, sier Q-Meierienes sjef Bent Myrdahl.
Q-Meieriene mener forslaget som foreligger vil bygge oppunder Tines fors?k p? ? f? monopol de neste ti ?rene. P? kort sikt vil det kunne bety lavere innovasjonstakt i hele meieribransjen og mindre vareutvalg i meierihyllene.
– Vi tror ingen ?nsker seg en relansering av Tine-monopolet i meierimarkedet, spesielt ikke forbrukerne sier Bent Myrdahl administrerende direkt?r i Q-Meieriene. Vi har endelig klart ? karre oss opp i en posisjon hvor vi kan konkurrere mot giganten, og n? vil myndighetene svekke rammevilk?rene v?re b?de p? kort og lang sikt. Dette er et uforst?elig forslag som vil virke mot sin hensikt.

Vil avkorte n?dvendig distribusjonstilskudd
Landbruks- og Matdepartementet foresl?r i et h?ringsbrev ? svekke Q-Meierienes rammevilk?r gjennom ? redusere et helt n?dvendig distribusjonstilskudd. Q-meieriene mottar i dag 60 ?re pr. distribuert liter melk, fra meieri til grossistlager, opp til 80 millioner liter melk . N? foresl?r departementet en reduksjon til 45 ?re, dvs 25 prosent nedgang. I perioden fra forliket ble inng?tt til n?, har transportkostnadsindeksen ?kt med 26,5 prosent.
Forslaget kommer til tross for at det ved inng?elsen av ?Melkeforliket? i 2007 (St.prp. nr. 77 2006-2007, om jordbruksoppgj?ret 2007, kap.9), uttrykkelig ble sagt fra myndighetenes side at tiltakene som ble innf?rt skulle v?re permanente. Hensikten var ? ?ke konkurransen i meierimarkedet, basert p? at akt?rene fikk permanente og likeverdige konkurransevilk?r.
– I 2007 ble staten og vi enige om et forlik i den s?kalte melkesaken hvor vi hadde saks?kt staten fordi mente vi hadde umulige rammevilk?r i meierimarkedet. S?ksm?let mot staten fra 2006 ble trukket fordi vi skulle bli sikret permanente rammevilk?r. Det er ikke det vi opplever i dag. Dette er et l?ftebrudd fra statens side, sier Bent Myrdahl.
Skal hensikten med permanent forbedring i rammevilk?r for Q-Meieriene opprettholdes m? derimot ?vre ramme for distribusjonstilskudd ?kes fra 80 millioner liter melk pr ?r til 100 millioner liter og sats for distribusjonstilskudd justeres opp fra dagens 60 ?re pr distribuert melk til 76 ?re pr liter melk og deretter justeres hvert ?r i forhold til utvikling i transportindeks.

Q-Meieriene vil ha lik r?melkpris og kontroll over eget driftsresultat
Q-Meieriene er som konsummelk meieri p?lagt ? hente melk fra egne melkeleverand?rer. For ? f? tak i melk fra egne melkeleverand?rer, m? Q-Meieriene f?lge Tines melkepris, inklusive den ?rlige bonus som utbetales til melkeprodusentene som f?lge av Tines resultater. Dette begrenser konkurransen, og Q-Meieriene mener Landbruks- og Matdepartementet m? sikre Q-Meieriene lik r?melkpris som alle andre akt?rer.
Da melkeforliket ble inng?tt, regnet man med at Tine ville utbetale 15 ?re pr liter levert melk i bonus til sine b?nder. I realiteten har Tine utbetalt 29 ?re. For ? beholde egne melkeb?nder, m? Q-Meieriene betale like mye til sine b?nder. Dette har gitt Q en ekstrabelastning p? 10,5 millioner kroner i ?ret.
– I og med at Tines bonusutbetaling pr melkeliter varierer fra ?r til annet, kan vi faktisk ikke si hvilket resultat vi oppn?r, f?r Tine har avsluttet sitt regnskap. Dette gir oss en altfor stor usikkerhet i forhold til ? kunne forutsi v?re resultat. Slik kan vi rett og slett ikke ha det, sier Bent Myrdahl.

Tiltakene fra 2007 har gitt resultater
Tiltakene som ble innf?rt har hatt positive effekter og hos Q-Meieriene har det v?rt gjort betydelige investeringer i produktutvikling, lansering og markedsf?ring av nye produkter. Q-Meieriene foredlet i 2012, 108 millioner liter melk, (7 % av den totale melkemengden i Norge) mot 71 millioner (5 %) i 2006. Den ?kte konkurranse har medf?rt at b?de Q-Meieriene og Tine har ?kt antall nylanseringer. ?kt mangfold i meieridisken sikrer og ?ker produksjonsgrunnlaget for norsk melk. Et eksempel p? dette er Q-Meierienes mellomm?ltidsl?sning: SKYR, som gir produksjonsgrunnlag til ca 60 melkebruk eller ca 1.300 kuer.
Samtidig har de konkurransemessige tiltakene ikke svekket Tines driftsinntekter, markedsandeler eller ?rsresultater, men Tine st?r derimot sterkere enn noen gang rustet finansielt og kapasitetsmessig i forhold til konkurrentene.

Q-Meieriene frykter fremtiden
– Skal uavhengige meierier opprettholde sin konkurranse evne m? myndighetene styrke de konkurransemessige virkemidlene, og ikke gj?re det vanskeligere for oss slik forslaget ligger n?. Ingen andre har hatt mulighet til ? foreta like store investeringer i meierimarkedet som Tine har gjort de siste ?rene. De har blant annet investert 1,6 milliarder kroner i et nytt anlegg p? J?ren. Vi frykter fremtiden hvis forslaget g?r gjennom. Dette er sp?rsm?l om hva slags meierimarkedet man ?nsker seg, og hvilket tilbud norske forbrukere skal ha i meierihyllene, avslutter Bent Myrdahl.

For mer informasjon:
Bent Myrdahl, administrerende direkt?r i Q-Meieriene,
mob: 901 74 573

Se ogs? link til vanlig pressebilde.
http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/kavli/contact_person/view/bent-myrdal-q-meieriene-10030
Q-Meieriene er det nytenkende meieriet som er kjent for ? v?re f?rst ute med nye l?sninger for forbrukerne.
Det var Q-Meieriene som var det f?rste meieriet som virkelig utfordret Tine. Siden starten i ?r 2000 har vi ved jevne mellomrom kunnet overaske forbrukere og konkurrenter med nye l?sninger, som gj?r hverdagen litt enklere.
Q-meieriene er nemlig det nytenkende meieriet, som er kjent for ? v?re f?rst ute med ting. Vi tenker hver dag at det finnes bedre m?ter ? gj?re ting p?. Vi leter etter nye smaker, l?sninger og forbedringer, til glede for alle som drikker, spiser eller selger meieriprodukter.

Authors

Related posts

Top