SE

En valkompass för jägarna

Idag presenterar Svenska Jägareförbundet sin valkompass. Under namnet Jägarnas Valkompass kommer jägarna att f? hjälp att hitta det parti som bäst matchar den individens ?sikter.
Det är l?ngt ifr?n alla medborgare som har lätt att hitta rätt riksdagsparti. För m?nga människor är det vardagsfr?gor och möjligheterna till sina intressen som ofta f?r en avgörande betydelse för hur
man lägger sin röst. Därför har Svenska Jägareförbundet tagit fram en valkompass för jägarna.
? För m?nga jägare är jakten en livsstil, n?got som man lever med under hela ?ret. Det gör att just jaktfr?gorna blir viktiga för dem. Jägarnas Valkompass är ett hjälpmedel för dessa människor att
hitta det parti som bäst motsvarar deras ?sikter i viktiga jaktfr?gor, säger Anders Grahn som är chef för intressebevakning och juridik p? Svenska Jägareförbundet.
Valkompassen är framtagen tillsammans med TT, som engagerat samhällsvetare för att kvalitetsgranska inneh?llet och säkerställa att kompassen ger rätt svar.
? Förbundet arbetar h?rt med att föra fram jägarnas syn p? jakt- och naturfr?gor. Valkompassen är ett sätt att lyfta jaktfr?gor i valet och hjälpa jägarna att göra sitt val av parti, säger Anders Grahn.
Jägarnas Valkompass finns att hitta p? jagareforbundet.se.
För mer information kontakta:
Anders Grahn, chef samhällsbevakning och juridik, 070-339 92 52

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en l?ngsiktigt h?llbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltv?rden i Sverige.

Similar Posts