SE

?En början till en förändring av Art- och Habitatdirektivet?

Idag, 10 juni, undertecknas initiativet ?Coexistence between People and Large carnivores? av EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Inneh?llet tar upp hur alla parter runt rovdjuren ska agera för att minska konflikterna.
Den Europeiska jägarfederationen FACE är en av alla de parter som skrivit under initiativet. Svenska Jägareförbundet är medlem i FACE.
? Kommissionens initiativ visar p? att det finns ett behov av att skapa nya dokument som klargör hur Art- och Habitatdirektivet ska tillämpas och tolkas. Det pekar med all önskvärd tydlighet p? de problem som uppst?r när ett direktiv inte uppdateras och följer med i samhälls- och djurpopulationernas utveckling, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursr?d. Initiativet klargör ocks? att ?Guidelines on population level management of large carnivores in Europe? ska användas för tolkning av Art- och Habitatdirektivet. Eftersom hela den svenska rovdjursförvaltningen är byggd utifr?n ?Guidelines? innebär det en öppning för ett nationellt självbestämmande i rovdjursfr?gan. ? Det st?r uttryckligen ocks? i det undertecknade initiativet att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. I Sverige har vi stora erfarenheter av detta. Viltförvaltningsdelegationerna har skapat en bra grund för regionala erfarenheter som EU kan ta del av. Det gäller framför allt att föra ned besluten närmare de som berörs, säger Torbjörn Lövbom. ? Dagen när EU behöver göra om Art- och Habitatdirektivet kommer allt närmare. Och vi kommer göra allt i v?r makt för driva p? den processen. Det m?ste bli enklare att kunna förvalta en rovdjursart, säger Torbjörn Lövbom.
För mer information kontakta: Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets rovdjursr?d, 070-070-693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 180 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en l?ngsiktigt h?llbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltv?rden i Sverige.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy