Matlaging

Eggblokkaden oppheves

– Vi har f?tt synliggjort at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvf?lge, og det var m?let med aksjonen. Vi opphever derfor blokaden fra kl 07.30 i dag tidlig, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
Torsdag morgen kl. 05.00 blokkerte Norges Bondelag utkj?ringen av egg fra ni eggpakkerier rundt om i Norge.
– Vi ?nsker at alle skal f? en god 17. maifeiring med nok egg. Vi m? imidlertid si i fra n?r vi opplever et tilbud fra regjeringa som tar midler fra mange sm? og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til f? store bruk i sentrale str?k. Det gir en utvikling som endrer det Norge vi kjenner. Det gir heller ikke ?kt matproduksjon p? norske ressurser, sier Bj?rke.
– Det har v?rt aksjoner i alle kommuner siden vi br?t jordbruksforhandlingene, og der har b?ndene m?tt st?tte og sympati fra folk. Mange er opptatt av ? sikre et landbruk over hele landet som gir trygg, norsk kvalitetsmat, avslutter Nils T. Bj?rke.
De ni eggpakkeriene hvor blokaden blir opphevet er:
Rias-egg, Levanger
Nortura Heimdal, Trondheim
Nilsen H?nseri, Roan
Toten Egg, Lena
Nortura, H?
J?regg, Klepp
Meling, Stavanger
Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
Nortura, Rakkestad
Kommentarer:
Nils T. Bj?rke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Claus Eriksen   #Eivind Haalien   #Ole Christian Fjeldheim   #SPAR