SE

Edholm (FP): Stockholms skolor f?r välja mellan smör och margarin

2014-02-12 13:12 Folkpartiet Stockholms Stadshus Utbildningsförvaltningen har nu f?tt i uppdrag att tydliggöra för skolorna att de är fria att välja mellan smör och margarin efter vad man ser att eleverna uppskattar, äter av och st?r sig p?. Det innebär att Stockholms stad delvis fr?ng?r Livsmedelsverkets r?d om bra mat i skolan ? där lättmargarin och lättmjölk rekommenderas.

Folkpartiet i Stockholms stadshus
Lotta Edholm (FP)
skolborgarr?d
Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Stockholms skolor f?r välja mellan smör och margarin
Bra skolmat är en förutsättning för att alla elever ska orka göra bra ifr?n sig under hela skoldagen. Stockholms stad ska fortsätta satsa p? att utveckla m?ltidernas kvalitet och öka andelen ekologiska livsmedel, s? att fler elever äter av maten och uppskattar den.
? Jag har vid flertalet tillfällen kritiserat Livsmedelsverkets rigida krav p? näringssammansättning, som bortser fr?n att det stora problemet med skolmaten inte är att den är onyttig, utan att alltför m?nga väljer bort den, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.
I den diskussion om skolmat som förts har Livsmedelsverket nu uttryckt att kraven p? att förh?lla sig till näringsrekommendationerna inte ska tolkas strikt av huvudmännen. Kommuner och skolhuvudmän har s?lunda en möjlighet att fr?ng? dem och änd? h?lla sig inom vad skollagstiftningen menar avser med näringsriktig kost.
? Utbildningsförvaltningen har nu f?tt i uppdrag att tydliggöra för skolorna att de är fria att välja mellan smör och margarin efter vad man ser att eleverna uppskattar, äter av och st?r sig p?. Det innebär att Stockholms stad delvis fr?ng?r Livsmedelsverkets r?d om bra mat i skolan ? där lättmargarin och lättmjölk rekommenderas, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarr?d.

Fakta
Utbildningsförvaltningen har f?tt i uppdrag att se över de riktlinjer för m?ltider inom Stockholms stads kommunala grundskolor som nämnden antog i april 2012. Översynen ska syfta till att säkerställa att riktlinjerna fungerar som ett stöd för skolorna i att servera bra och näringsriktig mat, samtidigt som det tydliggörs att ett utrymme finns för skolorna att välja mellan livsmedel efter vad man ser att eleverna uppskattar, äter av och st?r sig p?.
Skrivelsen bifogas.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy