SE

Ebladet överväger lansering av smart och miljövänlig prisjämförelsetjänst även till övriga Nordiska länder.

Ebladet har under första delen av 2014 vuxit stadigt med besökare och tjänsten är mycket uppskattad av livsmedelskedjorna men framförallt av slutkonsumenterna som enkelt och smidigt kan jämföra kampanjvaror mellan dom olika butikskedjorna.
Under 2014 kommer Ebladet att aktivt söka partnerskap för tjänsten i övriga Nordiska länderna. Vi har idag flera aktörer som visat intresse att lansera tjänsten i bl.a Norge.
Vi blir mer och mer priskänsliga och vi vill ta del av dem bästa erbjudanden fr?n samtliga livsmedelsbutiker. Samtidigt vill vi alla värna om miljön och samhällets utveckling i en positiv riktning. Vi lever i en digital värld och därför är det idag helt naturligt för oss att söka och f? information p? nätet. M?nga av oss har idag en klisterlapp p? v?ra brevl?dor med texten REKLAM NEJ TACK. Vi tycks översvämmas av reklam hela tiden. Men vi är samtidigt intresserade/nyfikna av att ta del av erbjudanden och bläddra i reklambladen. P? andra sidan st?r livsmedelsbutikerna och vill n? ut med sina budskap. Vi anser att det är en tidsfr?ga när livsmedelshandlarna inte längre kan motivera ur en miljöaspekt kunna driva denna typ av marknadsföring att skicka ut reklamblad i folks brevl?dor längre. Även ur egen ekonomisk synpunkt för handlarna är det sv?rt att kunna motivera denna typ av marknadsförings kanal ska fungera i längden.
Ebladet har den optimala och kompletta lösningen för handlarna och slutkonsumenter.
Med Ebladets tjänst kan reklamblad distribueras snabbt, smidigt och miljövänligt för handlarna. Alla livsmedels ( men även en del bygg , hobby) produkter är indexerade och sökbara vi SÖK rutan p? www.ebladet.se och detta medför att slutkonsumenter kan välja själv när man vill söka och finna dom bästa erbjudanden och samtidigt bidra till att värna om v?r miljö.

För mer information, vänligen kontakta Niclas du Hane:
0701-600007
[email protected]
www.ebladet.se

eBladet möjliggör för slutkonsumenten att jämföra priser och avst?nd till önskade produkter p? ett enkelt och smidigt sätt. Genom att jämföra varor fr?n befintliga elektroniska reklamblad kan man lätt f? en bra uppfattning vad produkter kostar i förh?llande till konkurerande produkter i andra reklamblad. Genom eBladets tjänst kan reklamblad distribueras snabbt, smidigt och miljövänligt.

Similar Posts