SE

Drygt var fjärde ton?rsförälder orolig inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2918 ton?rsföräldrar med barn mellan 13-17 ?r svarar mer än var fjärde (27 procent) att de känt sig oroliga för att deras ton?rsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. Störst andel oroliga ton?rsföräldrar ?terfinns i Stockholm (36 procent), minst i Kronoberg (18 procent). Se bifogat faktablad för samtliga länssiffror.
– Vi vet att m?nga ton?ringar tycker det är bra att föräldrar pratar med dem om alkohol. Att prata med sin ton?ring är att visa att man bryr sig och jag tycker att alla föräldrar ska göra det, oavsett om man är orolig eller inte, säger Magnus Jägerskog, vd p? IQ.
I slutet av april skickade IQ hem boken Ton?rsparlören till 97 000 ton?rsföräldrar med barn som fyller 14 ?r under 2014. Ton?rsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och ton?ringar och inneh?ller bland annat kapitel som “Hur pratar man om alkohol?”, “Bjuda hemma?”, “Köpa ut?” och “Festivaler”.
IQ:s tips till ton?rsföräldrar inför skolavslutningen
1. Prata – Prata med din ton?ring om skolavslutningen, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara osv. Berätta hur du ser p? alkohol, tider osv.
2. Köp inte ut alkohol? – Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn “visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn r?kar illa ut ökar ocks?.
3. Prata med äldre syskon och kompisar – Berätta för äldre kompisar och syskon att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol.
4. H?ll kontakten ?- Det är bra att bestämma en tid under kvällen d? ni kan höras av p? telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig.
5. Kom överens med andra föräldrar ?- Prata med andra föräldrar om hur de ser p? alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv.

Se bifogat faktablad för respektive länssiffror fr?n undersökningen

*Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 5-31 mars 2014 bland 2918 ton?rsföräldrar med barn mellan 13-17 ?r via en webbenkät.
För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: [email protected]

IQ verkar för en smartare syn p? alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förh?llningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholomr?det samt genom kunskap om aktuella alkoholfr?gor. IQ-initiativet är ett frist?ende dotterbolag till Systembolaget. Läs mer p? IQ.se.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #BEET   #Beta Beta   #Ca Pris   #Ingredienser Ekologiskt