Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet g?r att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. De senaste dagarnas provsvar visar att dricksvattnet h?ller den höga dricksvattenkvalitet som b?de vi vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.
VA SYD kommer nu att följa upp dricksvattenkvalitén genom att under en tid framöver b?de ta extra prover p? dricksvattnet och spola ledningsnätet. Allt för att säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
Det är ännu för tidigt att dra n?gra slutsatser kring vad som orsakat problemen med dricksvattnet. Det arbete som hittills gjorts pekar mot att orsakerna troligen är flera. Nu väntar uppföljning och efterarbete för att vidare analysera och sammanfatta alla de olika ?tgärder som vidtagits de senaste sex veckorna.

Authors
Top