Den positive melkeutviklingen fortsetter

Tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at den positive utviklingen for salg av melk fra slutten av 2013 fortsetter inn 2014. Sammenlignet med samme tid i fjor er det i ?r en liten vekst p? totalt volum mens det per capita skjer en utflating.
– I ?rets f?rste kvartal har totalt melkevolum en vekst p? 0,52 %, mens melkesalget per capita flater ut med en minimal nedgang p? 0,20 %, sammenlignet med f?rste kvartal 2013. Det er gledelig ? se denne utviklingen for melkesalget, da konsummelk generelt har hatt en relativt jevn nedgang de siste ?rene, forteller daglig leder i Melk.no, Ida Berg Hauge.
B?de s?tmelk med og uten smak har en vekst i f?rste kvartal 2014. S?tmelk med smak gj?r det bra med en ?kning p? 2,85 % totalt volum og 2,11 % per capita, sammenlignet med samme periode i fjor, og s?tmelk uten smak ?ker med henholdsvis 0,74 % p? totalt volum og 0,02 % per capita.
– N?r det gjelder s?tmelk uten smak er det f?rst og fremst ekstra lett melk som bidrar til den positive utviklingen. Dette kvartalet ser vi en ?kning p? hele 13,11 % p? totalt volum og 12,29 % per capita, og veksten er betraktelig st?rre enn hva vi s? i samme kvartal i fjor. Ekstra lett melk er popul?r b?de fordi den inneholder lite fett og er tilsatt vitamin D, forteller Berg Hauge.
– Analyser viser oss ogs? at mange har et sterkt forhold til melk som et naturlig og ekte produkt som vekker mange barndomsminner. Melken oppleves ogs? ? v?re veldig allsidig og brukes til frokost og kvelds, til baking og annen matlaging, fortsetter Berg Hauge.
Andelen ?kologisk melk ?ker
Andelen ?kologiske produkter av totalt volum av alle melkevarianter er liten, men blir stadig st?rre. F?rste kvartal 2014 var 2,49 % av totalt volum melk ?kologiske produkter, mens det i samme periode i fjor var 1,71 %. Dette tilsvarer en ?kning p? 45 %.
– ?kningen i andelen ?kologiske melkeprodukter er i samsvar med det stadig ?kende salget av ?kologiske matvarer generelt i dagligvarehandelen. Vi h?per og tror at den positive utviklingen fortsetter. Mange nordmenn har f?tt med seg at alle typer melk inneholder mange viktige n?ringsstoffer som kroppen trenger, blant annet kalsium, B-vitaminer, proteiner og jod, avslutter Ida Berg Hauge.
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merken?ytralt opplysningskontor med fokus
p? melk og meieriprodukter. Vi ?nsker ? bidra til ?kt bevissthet og kunnskap om kosthold og ern?ring, samtidig som vi skal v?re en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no

Vedlagte filer
PDF-dokument

Authors

Related posts

Top