Del?rsrapport Axfood AB 1 jan?30 jun 2014

Sammanfattning av andra kvartalet
– Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april-juni till 9 804 Mkr (9 557), en ökning med 2,6 procent. P?sken inföll i april jämfört med mars föreg?ende ?r.
– Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 2,6 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 1,5 procent.
– Rörelseresultatet för perioden uppgick till 376 Mkr (326).
– Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 370 Mkr (318).
– Resultatet efter skatt var för perioden 289 Mkr (248) och resultat per aktie 5,45 kr (4,74).
– Eva Pettersson uts?gs till ny divisionschef för Axfood Närlivs
– Axfoods m?lsättning för 2014 är att överträffa 2013 ?rs resultat.
Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppg?r till 253. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men ocks? under varumärken som Handlar?n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat p? Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.
Bifogade filer

Authors
Top