Gastronomi

D?rlig trevirke gir milj?gevinst

Hos Borregaard i Norge blir det d?rligste trevirket gjort om til bioetanol. Dette biproduktet fra celluloseproduksjonen kan redusere klimautslippene p? tungtransporten med 82 prosent, viser en rapport fra Universitetet p? ?s fra 2012/2013.
Tungtransporten st?r for 30 prosent av de totale CO2-utspillene i Norge i l?pet av et ?r.
Bioetanol er et alternativ til biogass som fornybart drivstoff. Tilgjengeligheten (fyllemuligheter) er begrenset, selv om bioetanol er noe mer tilgjengelig enn biogass. I 2013 er det satt ut flere pumper med bioetanol p? Statoil sine stasjoner. 4 fyllestasjoner for ED95 er plassert i Oslo, p? Vestby og i Bergen, og Statoil bekrefter at det vil komme flere andre steder i landet.
For tyngre kj?ret?y har det tidligere v?rt f? alternativer til ? kj?re milj?vennlig, med bare et f?tall fylllemuligheter i hele landet.
ASKO, med sine 600 biler daglig p? veiene, var f?rste bedrift som tok bioetanol i bruk innenfor tungtransport og vil i l?pet av 2014 ha cirka 40 slike biler i drift. I h?st anskaffet ogs? ASKO sin f?rste lastebil drevet med biogass, og ASKO vil fremover teste ut begge disse biodrivstoff-alternativene. ASKO er ogs? p?driver overfor bilprodusentene slik at det blir tilstrekkelige motorst?rrelser for biler drevet med biodrivstoff.
Konserndirekt?r Torbj?rn Johannson oppfordrer myndighetene til ? bidra med incentiver for en vesentlig bedre dekning og infrastruktur for fyllemuligheter for biodrivstoff i Norge. Dette er en forutsetning for at det kan bli vesentlig flere lastebiler drevet med biodrivstoff.
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy