Coop satser enda mer p? ?kologi og milj?- og allergivennlighet

Coop tar n? nye grep for ? ?ke folks interesse for og ettersp?rsel etter ?kologiske og milj?vennlige varer. Coops medlemmer og kunder kan vente seg nye produkter, bredere utvalg og lavere priser.
– Med det vi n? gj?r befester vi v?r posisjon som Norges desidert beste dagligvareakt?r n?r det gjelder ? tilby ?kologiske og milj?- og allergivennlige varer, sier administrerende direkt?r Svein Fanebust i Coop Norge Handel.
Det var i forbindelse med Coops markering av FNs internasjonale samvirke?r tirsdag kveld 18. januar at Svein Fanebust presenterte Coops nye ?kologi- og milj?satsinger. Og det medlemseide handelsforetaket setter n? i verk flere tiltak for ? gj?re milj?vennlige varer mer attraktive for sine medlemmer og kunder:
I ?r lanseres opp i mot 20 nye produkter under Coops eget varemerke for ?kologiske og milj?- og allergivennlige produkter, Coop Änglamark.
Fra 1. februar og gjennom hele f?rste halv?r skal Coop gj?re Coop Änglamark-produktene enda bedre kjent blant medlemmene ved til enhver tid ? tilby minst ett av dem som medlemskupp til en meget god pris i alle sine kjeder.
Fra 1. februar og gjennom hele f?rste halv?r settes prisen p? alt av ?kologisk frukt og gr?nt likt som for annen frukt og gr?nt.
I tillegg vil ogs? andre salgsfremmende tiltak gjennomf?res, og mange spennende ?kologiske matvarer skal synliggj?res gjennom Coops satsing p? ?Lokal mat?.
Bakgrunn
Coop Änglamark er Coops eget varemerke for ?kologiske og milj?- og allergivennlige produkter og best?r i dag av ca 150 produkter innen en rekke kategorier, fra frukt og gr?nnsaker til hygiene og grillkull. M?let med Coop Änglamark er ? gj?re det enkelt for Coops kunder ? velge mer milj?vennlige produkter til en god pris. Antallet Coop Änglamark-produkter har ?kt ?r for ?r, og er et av Coops viktigste verkt?y for ? bidra til en mer milj?vennlig handel.

Coop var f?rst ute med egne varemerker i norsk handel og har ogs? arbeidet aktivt med milj?sp?rsm?l i lang tid. I 1990 ble Coops f?rste milj?strategi vedtatt, blant annet med en m?lsetting om ? tilby kundene ?et sortiment av milj?vennlige produkter?. Denne m?lsettingen gjorde at Coop tidlig p? 1990-tallet fikk etablert et fast sortiment av ?kologiske og milj?merkede produkter. Som en del av milj?satsingen, ble det fra 1997 gjennomf?rt ?rlige milj?kampanjer – ?milj?uker? – i alle Coops kjeder, et av flere tiltak som bidro til ? bygge Coops posisjon som den mest milj?vennlige akt?ren i dagligvarehandelen i Norge.

Authors

Related posts

Top