SE

Coop och Systembolaget etablerar sig i Atollen

Coop öppnar en fullsorterad livsmedelsbutik i Atollen i centrala Jönköping. Även Systembolaget etablerar en butik i de nya citykvarter som h?ller p? att färdigställas vid Munksjön.
? Att b?de Coop och Systembolaget väljer att etablera sig i Atollen är positivt för stadskärnan. Som fastighetsägare kan vi nu fullfölja v?r ambition att bygga en levande stadsdel med ett varierat utbud av butiker, service, kontor och bostäder säger Claes Junefelt, VD p? Fastighets AB Corallen.
? Livsmedelsbutiken beräknas öppna under nästkommande v?r och i det angränsande arkeringshuset kommer Corallen kunna erbjuda ca 60 st kostnadsfria korttidsplatser, berättar Peder Karlén, fastighetschef p? Corallen.
Systembolagets butik ligger i kvarteret Algen, som är den tredje och sista etappen i projekt Atollen. Fastigheten är klar för inflyttning under v?ren 2015.
Hela projekt Atollen best?r av cirka 42 000 kvadratmeter blandad bebyggelse. Här finns butiker, restauranger och caféer men ocks? bostäder, kontor och ett parkeringshus med 400 platser. Byggherrar är, förutom Corallen, ocks? Fastighets AB Eric Ekblad, HSB Göta och Jönköpings kommun.
Corallens avtal med Coop och Systembolaget innebär att alla kommersiella ytor i projektet nu är uthyrda, bortsett fr?n n?gon enstaka mindre butiks- och kontorslokal.
? Vi upplever ett stort intresse för Atollen. Vi följer v?r affärsplan och ser fram emot färdigställandet av projektet och därmed ocks? den avslutande delen av Jönköpings Stadsbyggnadsvision 1.0, säger Claes Junefelt.

Fastighets AB Corallen är en av de ledande aktörerna i östra Götaland. Corallen äger och förvaltar cirka 520 000kvm kommersiella lokaler med ett värde om cirka 4,2 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna inom Jönköping, Linköping, Värnamo och Växjö kommuner. Corallen är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum AB. Utförligare information om företaget och dess fastigheter ?terfinns p? www.corallen.se.

Similar Posts