Matlaging

Coop har n? 1,4 millioner medlemmer

Coop har n? 1,4 millioner medlemmer
06-05-2014 08:00 Coop Norge Coop Norges medlemsmasse teller n? 1,4 millioner medlemmer. Dette betyr at det finnes et Coop-kort i godt over halvparten av alle husstander i Norge.

Coop Norges medlemsmasse teller n? 1,4 millioner medlemmer. Dette betyr at det finnes et Coop-kort i godt over halvparten av alle husstander i Norge.
Medlem nummer 1,4 millioner ble Frode Granstad fra Nordstrand. Han meldte seg nylig inn i samvirkelaget Coop ?st.
– Jeg har handlet p? Coop i mange ?r uten ? v?re medlem, og hver gang har jeg f?tt sp?rsm?let: Er du medlem? N? som jeg visste at jeg skulle ut med mange tusen kroner til oppussing, ble jeg overbevist av personalet i byggavdelingen om at jeg burde melde meg inn. Det angrer jeg ikke p? n?, humrer den glade vinneren.
L?nnsomt ? v?re medlem
De siste ?rene har medlemsveksten i Coop, det vil si innmeldinger minus utmeldinger, v?rt p? rundt 40.000 i ?ret. Coop passerte 1 million medlemmer i 2005 og 1,3 millioner i 2011.
– Det er med stor glede og stolthet jeg kan ?nske medlem nummer 1,4 millioner velkommen til Coop. At tilstr?mningen av nye medlemmer fortsatt er stor, ser jeg p? som et sikkert tegn p? at kundene v?re opplever det som l?nnsomt ? v?re medlem og at Coop fortsatt har en viktig jobb ? gj?re i dagens Norge, sier Svein Fanebust, administrerende direkt?r i Coop Norge SA
Flere unge medlemmer
De nye Coop-medlemmene kommer fra hele landet , det er s?rlig unge i etableringsfasen som melder seg inn. Det er ogs? noen flere kvinner enn menn som melder seg inn.
Det blir stadig mer gunstig ? v?re Coop-medlem. Summen av medlemmenes oppsparte kj?peutbytte og medlemsrabatter hos samarbeidspartnerne ?ker ?r for ?r. Og medlemmene f?r ogs? andre fordeler som spesialt lave priser p? utvalgte varer, medlemskupp, og til og med spesielle tilbud p? de produktene de kj?per ofte.
Kj?peutbytte
Det er medlemmene som eier Coop. De f?r gode medlemstilbud og prisavslag hos Coops samarbeidspartnere, og i tillegg f?r de hver ?r utbetalt kj?peutbytte/kj?pebonus i prosent av sitt varekj?p det foreg?ende ?ret. Mange medlemmer/eiere bruker ogs? sin eierrett til ? engasjere seg i virksomheten og delta i Coops ulike styrende organer.
Ved innmeldelse betaler medlemmene inn et ansvarsinnskudd p? 300 kroner. Medlemmer som melder seg ut, f?r tilbakebetalt sitt ansvarsinnskudd og det kj?peutbytte de har spart opp. Dersom et medlem ikke tar ut oppspart kj?peutbytte og medlemsrabatt, blir det st?ende p? Coop-kontoen og forrenter seg.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 107 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,4 millioner medlemmer.

A to już wiesz?  Bols Around the World 2014 - finale i Amsterdam 20.05.2014

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy