Matlaging

Coop felt for etterligning av REMA 1000s grill-logo

01-07-2014 16:44 Reitangruppen Et enstemmig konkurranseutvalg konkluderer med at Coops grill-logo er en illojal etterlikning av REMA 1000s grill-logo og i strid med god forretningsskikk.

Et enstemmig konkurranseutvalg konkluderer med at Coops grill-logo er en illojal etterlikning av REMA 1000s grill-logo og i strid med god forretningsskikk.
I april i ?r lanserte Coop en kampanje for markedsf?ring av grillprodukter der Coop benyttet en logo til forveksling lik logoen fra REMA 1000s mange?rige grillkonsept.
REMA 1000 ba Coop stanse bruken av logoen under henvisning til markedsf?ringsloven § 25, noe Coop ikke ?nsket ? gj?re. REMA 1000 klagde deretter Coop inn for N?ringslivets Konkurranseutvalg, og utvalget har n? enstemmig kommet fram til at Coops grill-logo etterligner REMA 1000s grill-logo og er i strid med god forretningsskikk. N?ringslivets Konkurranseutvalg uttaler blant annet at ?Helhetsinntrykket blir sv?rt likt, noe som etter utvalgets syn fremst?r som et bevisst valg fra Coops side? samt at Coops logo ?gir klare assosiasjoner til REMA 1000s logo og vil etter utvalgets syn kunne utvanne gjenkjennelseseffekten av REMA 1000s logo og anses som en urimelig utnyttelse av REMA 1000s markedsinnsats og resultater?. Utvalget konkluderer ogs? med at ?Coop med sin grill-logo som ble introdusert i 2014, har lagt seg for n?r Rema 1000s grill-logo p? en m?te som er illojal og i strid med god forretningsskikk n?ringsdrivende imellom?.
– Vi reagerte sterkt p? det vi mener var en bevisst etterligning da Coop lanserte sin grillkampanje tidligere i ?r. Vi er glade for at Konkurranseutvalget enstemmig mener at dette er tilfelle, sier kommunikasjonsdirekt?r i REMA 1000, Mette Fossum Beyer.
Coop har i 2014 etter utvalgets syn gjort et skifte fra sine tidligere grill-logoer. Det uttales at selv om noen av elementene som Coop har brukt i tidligere ?r g?r igjen, har utformingen av logoen i 2014 tatt opp i seg et nytt hovedelement som er sv?rt likt REMA 1000s utrykk. Fargevalg i bokstaver er likt, svart er brukt gjennomg?ende som bakgrunnsfarge, ordene “perfekt med” er plassert p? n?yaktig samme sted som REMA 1000s undertekst og i samme farge, og ogs? strekene p? hver side av “perfekt med” korresponderer med rammen rundt REMA 1000s logo.
Siden 2009 har REMA 1000 benyttet et grillkonsept hvert ?r, fra mai til midten av august. Grill-konseptet er en stor satsing hos REMA 1000, og det er brukt betydelige midler i markedsf?ring og utvikling. Kampanjen er ogs? bel?nnet med gull i Kreativt Forums pris “Retailkonsepter” i 2010.
– Vi krever n? at Coop stanser all markedsf?ring med logoen umiddelbart, og at produkter med logoen trekkes tilbake eller at emballasjen endres innen rimelig tid, sier Fossum Beyer.
Bes?k oss p? www.rema.no

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der:

REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy