Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Del?rsrapport januari-juni 2014

Andra kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till 1 739 (2 674) KSEK.
Resultatet uppgick till – 1 721 (- 1 735) KSEK.
Resultat per aktie – 0,00 (- 0,00) SEK.
Eget Kapital vid utg?ngen av kvartalet uppgick till 8 446 (13 282) KSEK.
?rsstämma avh?llen och kallelse till ny extra stämma.
Nyemission genomförd.

Januari ? juni 2014
Nettoomsättningen uppgick till 1 747 (3 052) KSEK.
Resultatet uppgick till – 4 007 (- 3 962) KSEK.
Resultat per aktie – 0,00 (- 0,01) SEK.

Väsentliga händelser efter rapporttillfället
Extra bolagsstämma och ny styrelse utsedd.
Ett program med teckningsoptioner till samtliga aktieägare beslutad och p?g?r.
Sammanläggning aktier beslutad och p?g?r.
Nya styrelsen kommer att fokusera p? försäljning, marknadsföring och produktutveckling under sträng likviditetskontroll.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.
För ytterligare information kontakta:
Peter Wahlberg, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel 0735-32 70 81.
Gert Westergren, Styrelseledamot Cefour Wine & Beverage, tel 070-555 77 99.

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Authors

Related posts

Top