Matlaging

– Butikk-Norge m? bli sunnere

NorgesGruppen mener at dagligvarebransjen m? gj?re mer for folkehelsen i Norge. De har derfor utarbeidet en egen helse- og ern?ringsstrategi. Et av m?lene er ? redusere saltmengden i matvarene med 15 prosent innen 2017.
Hver dag handler én million nordmenn i Kiwi, Meny, Spar eller Joker. Som Norges st?rste innkj?per av mat har NorgesGruppen stor innflytelse over folks kosthold. Selskapet ?nsker n? ? bidra til en sunnere folkehelse og har derfor utarbeidet en helse- og ern?ringsstrategi.
– Vi skal v?re best p? sunn mat! Vi vil tilrettelegge for gode og sunne valg i butikkene, og bidra til ? redusere mengden salt og sukker i matvarene. Vi vil rett og slett gj?re butikk-Norge sunnere, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen, som eier kjente profilhus som Kiwi, Meny, Spar og Joker.
Stiller krav om salt-kutt
Ern?ringsstrategien inneholder en rekke konkrete m?lsetninger for blant annet ?kt salg av frukt/gr?nt, grovt korn og fisk, samt reduksjon av salt og sukker. M?lene skal n?s innen 2017. Et av m?lene er ? redusere saltmengden med 15 prosent for de produktene som bidrar med mest. I Danmark har den anerkjente ern?ringsforskeren Ulla Toft beregnet at en reduksjon i saltforbruket med 25 prosent vil kunne spare over 1000 liv i ?ret.
– Vi inviterer b?de leverand?rer og myndigheter til et forpliktende samarbeid for ? bidra til ? n? m?let om 15 prosent saltreduksjon innen 2017. Det er et av de mest effektive tiltakene vi kan gj?re for ? bedre folkehelsen, sier Aina Marie Lien, ern?ringsfysiolog i NorgesGruppen.
Hun viser til at folkehelsemeldingen har gode m?lsetninger om bedre kosthold, men er avhengig av samarbeid med dagligvarebransjen for ? lykkes.
Gjort mye, men vil g? lengre
NorgesGruppen har allerede gjort mye for ? p?virke folkehelsen, og viser til Kiwis momskutt- og n?kkelhulls-kampanje, samt ombyggingen av butikker slik at frukt og gr?nt er det f?rste kundene m?ter.
– Vi har gjort mye for ? gj?re det enklere og rimeligere ? ta sunne valg, men vi vil lengre. Dersom vi lykkes i ? n? v?re ambisi?se helsem?l, vil den norske folkehelsen bli bedre, sier Korneliussen.
Den 5. juni legges detaljene i selskapets ambisi?se helse- og ern?ringsstrategi for de kommende tre ?rene frem for journalister, myndigheter og leverand?rer. Helse- og omsorgsminister Bent H?ie innleder p? seminaret. Du kan melde deg p? her.
Kontaktinfo
Per Roskifte, Kommunikasjonsdirekt?r i NorgesGruppen, 415 16 500
Om NorgesGruppens helse- og ern?ringsstrategi
Vedtatt av styret i NorgesGruppen og omfatter alle NorgesGruppens profilhus, egne merkevarer og selskapets innkj?psavdeling
Strategien har tre fokusomr?der med tilh?rende konkrete m?lsetninger frem mot 2017:
?ke salget av frukt/gr?nt, grovt korn og fisk
Redusere salt og sukker
Balansere utvalg, egne merkevarer og informasjon
Om salt
I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt s? mye som anbefalt.
Over tre fjerdedeler av saltet folk f?r i seg kommer fra industribearbeidede matvarer og mat p? serveringssteder.
Verdens Helseorganisasjon mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gj?res.
Beregninger fra Danmark viser at kutt i saltmengden vil kunne spare samfunnet for 1,3 til 2 milliarder danske kroner i ?ret.

Vedlagte filer
PDF-dokument

Similar Posts