SE

BRETT UPPROP FÖR ANSVARSFULL SOJAODLING

Representanter för hela svenska livsmedelskedjan säkerställer ansvarsfull sojaodling

2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse med m?l att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad.

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, vill företagen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan p?verka. Med certifierad soja menas här s?väl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat. B?da tillvägag?ngsätten bidrar till ansvarsfullt producerad soja.
? När svenska konsumenter väljer produkter fr?n oss, eller fr?n övriga företag i Sojadialogen, kan de framöver känna sig trygga med att den soja som behövts för att f? fram produkterna producerats p? ett ansvarsfullt sätt. För v?r del inom matf?gelbranschen s? har samtliga livsmedelsföretag ställt sig bakom denna överenskommelse om sojan, vilket är fantastiskt och glädjande. Ställningstagandet för ansvarsfull soja, stämmer väl med den svenska matf?gelbranschens strävan mot en allt mer h?llbar matf?gelproduktion, säger Maria Donis, vd p? Svensk F?gel.
De senaste 50 ?ren har den globala sojaproduktionen ökat fr?n 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt förekommande som del av foder d? det inneh?ller högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välm?ende.
Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra?s principer och kriterier. Ambitionen är att alla livsmedel fr?n företagen i Sojadialogen ska vara baserad p? ansvarsfullt odlad soja.
? Vi välkomnar det här som ett viktigt första steg för att minska negativ p?verkan p? natur, djur och människor där sojan produceras. V?r förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav p? hur sojan produceras, säger Peter Westman, naturv?rdschef p? Världsnaturfonden WWF.
Genom att enbart producera och/eller sälja produkter med certifierad soja vill företagen bidra till att förhindra förlust av biologisk m?ngfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra och bra arbetsförh?llanden p? sojaplantagen. Genom att ställa krav p? certifierad soja säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturomr?den, som Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.
Följande medlemmar ing?r i Sojadialogen för en ansvarsfullt producerad soja:
Arla Sverige AB
Henri De Sauvage Nolting, VD
Axfood Sverige AB
Hans Holmstedt, Inköpsdirektör
Bjäref?gel i Torekow AB
Martin Ingemarsson, Djuransvarig
Coop Sverige AB
Johnny Capor, tf VD
Dalsjöfors Kött AB
Magnus Larsson, VD
Guldf?geln AB
Martin Lindström, VD
Gäsene Mejeriförening
Marcus Jansson, VD
HKScan Sweden AB
Göran Holm, EVP, Consumer Business Scandinavia
ICA Sverige AB
Dan Jacobson, Chef Färskvaror
Ingelsta Kalkon AB
Peter Andersson, VD
KLS Ugglarps AB
Jonas Tunest?l, VD
Knäreds Kyckling AB
Johan Karlsson, VD
Kronf?gel AB
Magnus Lagergren, VD
Lagerbergs AB
Peter Lagerberg, Djuransvarig
Lantmännen ek för.
Johan Andersson, Divisionschef Lantmännen Lantbruk
Martin & Servera AB
H?kan ?kerström, VD
Nyhléns Hugosons Chark AB
Magnus Nilsson, VDSk?nemejerier AB
Björn Sederblad, VD
Skövde Slakteri AB/Gudruns
Ove Konradsson, VD
Undertecknade organisationer stödjer denna avsiktsförklaring:
Branschorganisationen Svensk F?gel
Maria Donis, VD
Branschorganisationen Svenska Ägg
Astrid Lovén Persson, Verksamhetsledare
Branschorganisationen Svenskt Kött
Maria Forshufvud, VD
Föreningen Foder & Spannm?l
Erik Hartman, VD
Lantbrukarnas Riksförbund
Helena Jonsson, Förbundsordförande
Svenska Avelspoolen AB
Hans Agné, VD
Sveriges Nötköttsproducenter
Jan Forssell, Ordförande
Svenska F?ravelsförbundet
Bertil Gabrielsson, Ordförande
För mer information vänligen kontakta:
Maria Donis
08-787 55 21
[email protected]

Svensk F?gel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, fr?n avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronf?gel, Guldf?geln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjäref?gel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma m?l ? att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hotel Kullaberg   #Paris   #Scandinavian Chocolate Company   #Team Rynkeby