Konsumentsp?rsm?l

B?ndene og fagbevegelsen finner sammen i valgkampen

Nils T. Bj?rke og Jan Davidsen mener at mye st?r p? spill i dette stortingsvalget, og at vi ikke kan tillate oss ? eksperimentere med de verdiene som ligger til grunn for dagens norske samfunn.

Vi vil sammen skape levedyktige lokalsamfunn hvor naturen kan tas i bruk p? en hensiktsmessig m?te. Vi vil at verdiskapningen skal forbli i lokalsamfunnene og ikke flyttes inn i de store byene eller ut av landet, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Fredag talte leder i Fagforbundet Jan Davidsen til ?rsm?tet i Norges Bondelag, og talen skapte stor begeistring blant delegatene. Davidsen understreket at de to organisasjonene er helt avhengige av hverandre i det han kaller kampen mot kapitalkreftene. Krefter som blant annet har ?kt multinasjonale selskapers makt i Norge p? bekostning av lokal verdiskaping.
Det er vi som m? p?virke, ikke kapitalkreftene. Det har aldri v?rt st?rre behov for at vi skal klare ? p?virke. Vi m? samle oss og bruke kraften i alle v?re 360.000 medlemmer. Det holder ikke bare ? stemme, men vi m? skape levende politisk engasjement frem mot valget, sier Davidsen og f?r st?tte fra Bj?rke:
– Vi skal ikke angre den 10. september p? at vi ikke gjorde nok for ? f? mat og det som st?r p? spill opp p? p? den politiske dagsorden, sier han.
Fagforbundet er tydelig p? hvilket regjeringsalternativ de arbeider for, mens Norges Bondelag er en tverrpolitisk organisasjon. Likevel er de to organisasjonene helt enige om at Norge har et ansvar for ? produsere mat til sin egen befolkning, og ikke gj?re seg mer avhengig av import fra andre nasjoner.
Jeg har ikke lyst til ? komme i en situasjon hvor jeg i kraft av min velferd, og min ?konomi kj?per maten ut av munnen p? de som ikke har det samme. Skal andre f? det slik vi har det m? de f? kontroll over sitt eget landbruksareal for ? s?rge for at de f?r den maten de beh?ver, sier Davidsen.
Begge organisasjonene mener den norske jordbruksmodellen med jordbruksforhandlinger, markedsreguleringer og et sterkt tollvern er helt avgj?rende for at norske b?nder kan produsere s? mye mat som de gj?r. Flere borgerlige partier har sagt at de ?nsker ? endre deler eller hele denne modellen.
Norges Bondelag lanserte slagordet “Norsk matproduksjon st?r p? spill- valget er ditt den 9. september” under ?rsm?tet sitt i Loen denne uka.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy