Matlaging

Bondelagets leiar Nils T. Bj?rke tek ikkje attval

07-02-2014 10:50 Norges Bondelag Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag. Nils T. Bj?rke har gjeve valnemda melding om at han ikkje tek attval p? ?rsm?tet i juni. - Familien har lenge teke eit stort ansvar for drifta p? garden heime p? Voss. Det er en totalvurdering som gjer at eg endar p? eit nei, seier Nils T. Bj?rke

Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag.
Nils T. Bj?rke har gjeve valnemda melding om at han ikkje tek attval p? ?rsm?tet i juni.
– Familien har lenge teke eit stort ansvar for drifta p? garden heime p? Voss. Det er en totalvurdering som gjer at eg endar p? eit nei, seier Nils T. Bj?rke.
Bj?rke har vore seks ?r i forhandlingsutvalet og fem ?r som leiar.
– Det vert godt ? f? meir tid p? garden som bonde, seier Bj?rke.
Men Bj?rke seier at no er det fult tr?kk p? dei mange oppg?vene framover, ikkje minst ?rets jordbruksoppgjer.
– Norges Bondelag er ein solid organisasjon med mange dyktige tillitsvalde og tilsette. Det at vi dreg godt i lag er avgjerande for at vi oppn?r resultat for den norske bonden, seier Bj?rke.
Kristin Ianssen og Brita Skallerud tek attval.
Styremedlemmer p? val for to ?r
Tre andre styremedlemmer st?r ogs? p? val. Det er Synne Vahl Rogn, Bj?rn Gimming og Gustav Gr?holt. Vahl Rogn har gjeve beskjed om at ho gjer seg i styret etter to perioder.
Ordf?rer og varaordf?rer
B?de ordf?rar og varaordf?rar samt varamedlemmer tek attval.
Valnemnda skal ha si innstilling klar i l?pet av mai.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

hastags:

#Kristian Vahl Rogn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy