Bondelaget trikser med tall

– Bondelaget trikser med tall n?r de hevder melkeprodusentene betaler for at Q-Meieriene kan konkurrere i meierimarkedet. Regnestykket er helt feil, og det er Q-Meieriene som er en netto bidragsyter til b?ndene. Vi er en utfordrer i markedet, men vi forventer likevel fair play fra Bondelaget og Tine, sier Q-sjef Bent Myrdahl.

Det lille meieriet reagerer p? at Bondelaget i g?r gikk ut med at melkeprodusentene gjennom prisutviklingsordningen betaler for at Q-Meieriene skal v?re i stand til ? konkurrere med Tine. Bondelaget hevder at Q-Meieriene er subsidiert konkurrent til Tine, som koster den norske melkeprodusenten kr 15.000 pr ?r, og som fremover muligvis vil belaste melkeprodusentene for enda kr 5.000,- pr ?r.
– La det v?re klart for alle: Q-Meieriene lever ikke av subsidier, men av forbrukerdrevne innovasjoner, sier Myrdahl.
– Regnestykket fra Bondelaget stemmer ikke med det vi kommer frem til p? v?r regnemaskin, fordi det rett og slett ikke stemmer. Ettersom Q-Meieriene faktisk er netto innbetaler og ikke mottaker av midler fra prisutjevningsordningen, viser regnestykket faktisk at Q-Meieriene betaler inn kr 4.257,- kr i pr ?r omregnet til en gjennomsnittprodusent p? 160.000 liter melk pr ?r. Vi aksepterer at Q-Meieriene
og Bondelaget har ulike meninger, men vi opplever at dette er triksing med tall og villedende informasjon i kampen om melkeforbrukerne, sier Q-sjefen

Q-Meieriene en netto bidragsyter til b?ndene
Q-Meieriene var i 2012 en netto bidragsyter med 41 millioner kroner, eller 38 ?re pr solgt liter til prisutjevningsordningen. I 2013 og fremover vil Q-Meieriene v?re en enda st?rre netto bidragsyter til
prisutjevningsordningen og derved bidra til ? betale for eksempel for Tines fraktkostnader fra g?rd til meieri og eksport av Jarlsbergost.
– I tillegg til dette skaffer vi arbeid til mer enn 700 melkebruk og 16.500 kuer. Bare v?r nyvinning SKYR gir rom for produksjon ved 60 melkebruk og 1.300 kuer. At Q-Meieriene bidrar b?de som netto bidragsyter til den norske melkeprodusent og dessuten bidrar til ? opprettholde og skaffe
arbeid til flere b?nder synes vi ogs? Bondelaget burde verdsette, sier Myrdahl.

Q-Meieriene kan g? ut av prisutjevningsordningen
Dersom Bondelaget likevel mener det er for plagsomt med Q-Meieriene innenfor prisutjevningsordningen, kan et godt alternativ v?re at Q-Meieriene slipper ? v?re med i prisutjevningsordningen. Da forsvinner selvsagt ogs? alle Q-Meierienes tilskudd, men ogs? avgiftsinnbetalingene.
– Vi selv tror det vil v?re en bedre modell at vi fortsetter med ? v?re en del av prisutjevningsordningen, men i s? fall m? vi ha permanente og like vilk?r. Dersom Bondelaget mener noe annet er vi selvsagt ?pen for ? diskutere dette, sier Bent Myrdahl.

For mer informasjon:
Bent Myrdahl, administrerende direkt?r i Q-Meieriene, mob: 901 74 573

Q-Meieriene regnestykke finnes i vedlagte PDF og Wordfil

Authors

Related posts

Top