Matlaging

Bondelaget: – Gledelig julehilsen fra Venstre

I g?r annonserte Venstre at de ikke vil st?tte en ensidig reversering av ostetollen n?. De skaper dermed et flertall p? Stortinget for ? bevare en ordning som er sv?rt viktig for det norske landbruket.

– Dette er en nyhet som har blitt mottatt med store glede i v?r organisasjon og i landbruket som helhet. Sammen med KrF viser Venstre med dette at de tar ansvar for landbruket og at de ser helheten i norsk matproduksjon, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
– En flott julegave til oss som har kj?rlighet til norsk mat.
Skaper ro og forutsigbarhet
Fra januar i ?r ble tollgrepet, som har f?tt tilnavnet ostetollen, innf?rt for ? skape en effektiv beskyttelse av norske melkeb?nder og n?ringsmiddelindustri mot en kraftig import?kning fra EU.
I l?pet av det siste ?ret har ostetollen s?rget for ? bremse importen av industriost fra EU, mens importen av andre oster har v?rt stabil. Ostetollen var ogs? sv?rt viktig for at b?ndene kunne l?fte sine inntekter n?rmere normalen i samfunnet og for nye investeringer p? mange g?rdsbruk.
Allikevel har dagens regjering signalisert overfor EU at de vil tilbake til det gamle tollregimet, men uten KrF og Venstre kan ikke dette gjennomf?res.
– Sentrumspartiene skaper n? en ro og forutsigbarhet i n?ringa. De reduserer den ?konomiske risikoen for de som har gjort store investeringer p? g?rdene sine og de danner grobunn for nye investeringer. Ikke minst s?rger de for ? sikre norske forbrukere tilgang p? trygg norsk mat av h?y kvalitet i tiden som kommer, sier Bj?rke.
Ser frem til videre samarbeid

Samtidig som Venstre sier nei til en reversering av ostetoll n? signaliserer de at de kan komme til ? st?tte lavere tollsatser i fremtiden, men at dette samtidig m? ivareta behovet for foutsigbare rammevilk?r for landbruket og matindustrien.

– Dette kan gi utfordringer, men det viktigste for oss er at endringer i tollregimet ikke svekker l?nnsomheten i norsk matproduksjon. Venstre har n? vist vilje til b?de ? ha dialog med n?ringa og til ? vurdere alle konsekvenser ved ? gj?re endringer i tollregimet. Dette gj?r at vi ser lyst p? ? samarbeide med partiet ogs? i fremtiden, avslutter Bj?rke.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy