SE

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Fjärde kvartalet 2013

? Nettoomsättningen uppgick till 60 (331) KSEK.
? Resultatet uppgick till -2 752 (-2 773) KSEK.
? Eget Kapital vid utg?ngen av ?ret uppgick till 12 593 (13 816) KSEK.
? Bolagets soliditet var 68 (57) procent.
? Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 036 (6 593) KSEK.

Januari ? december 2013
? Nettoomsättningen uppgick till 3 742 (4 812) KSEK.
? Resultatet uppgick till -11 641 (-10 067) KSEK.
? Investeringar under ?ret uppg?r till 0 (2 157) KSEK.
? Kapitalanskaffningen under ?ret uppg?r till 10 418 (9 593) KSEK.
? Styrelsen kommer inte att föresl? att n?gon utdelning lämnas för 2013.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För ytterligare information kontakta;
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20
Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Appleton Estate Nr   #Jamaica   #Rhum Heaven   #Travel Retail