Matlaging

Blokkerer eggpakkerier torsdag morgen

– Vi blokkerer eggpakkerier rundt om i Norge for ? synliggj?re at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvf?lge. Spesielt ikke etter regjeringas tilbud

– Vi blokkerer eggpakkerier rundt om i Norge for ? synliggj?re at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvf?lge. Spesielt ikke etter regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.

Onsdag har det v?rt lokale og fylkesvise aksjoner over hele landet. N? trappes de sentrale aksjonene opp.
– Vi vil ha et b?rekraftig og framtidsretta jordbruk som utnytter gras-, korn- og beiteressurser over hele landet. Regjeringa svarte med et tilbud hvor de tar midler fra mange sm? og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til f? store bruk i sentrale str?k. En slik utvikling vil endre det Norge vi kjenner i dag, og gir ikke ?kt matproduksjon p? norske ressurser, understreker Bj?rke.
– Vi har opplevd sterk st?tte og sympati fra folk flest siden vi br?t forhandlingene. Vi ?nsker ikke ? ramme forbrukerne, men slik f?r vi sagt klart i fra og vist at konsekvensene av regjeringas politikk kan bli store.

? Vi h?per forbrukerne har forst?else for det, avslutter han.
Disse eggpakkeriene blir blokkert fra torsdag morgen 15. mai kl 05.00:
Rias-egg, Levanger
Nortura Heimdal, Trondheim
Nilsen H?nseri, Roan
Toten Egg, Lena
Nortura, H?
J?regg, Klepp
Meling, Stavanger
Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
Nortura, Rakkestad
Kontakt:
Nils T. Bj?rke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy