SE

Bli en fena p? alla fiskar i sommar

Ta reda p? vad du har f?tt p? kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och inneh?ller alla svenska fiskarter.
Första versionen av Fisknyckeln som släpptes förra sommaren blev mycket uppskattad. D? fanns detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten. Appen är nu utökad med 190 marina fiskarter.
Fisknyckeln är framtagen av Sportfiskarna i samarbete med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln och ArtDatabanken vid SLU. Alla artbilderna i appen kommer fr?n Nationalnyckelvolymen om str?lfeniga fiskar och lansettfiskar?broskfiskar.
Fisknyckeln passar alla. För nybörjaren är den perfekt när det nappar i sommar. Men även vana fiskare kan lära sig nya saker, b?de om vanliga och ovanliga fiskar. Med en funktion i appen kan du genom att svara p? fr?gor om fiskens utseende f? hjälp att identifiera vilken fisk du f?tt p? kroken.
– Med appen i telefonen har du alltid ett eget fisklexikon tillgängligt, säger Markus Lundgren fr?n Sportfiskarna.
Kunskapen om fiskarter är d?lig. För n?gra ?r sedan gjorde Sportfiskarna en studie där man lät barn och ungdomar försöka identifiera vanliga fiskarter som mört och öring. Resultaten var nedsl?ende, däremot var de ungdomar som deltog i studien bra p? att känna igen vanliga f?glar och växter.
I sommar kommer hundratusentals svenskar att fiska p? semestern och m?nga barn och ungdomar f? sitt livs första napp. Fiske är en av Sveriges populäraste fritidsysselsättningar.
– Livet under ytan är dolt och hamnar nog ibland i skymundan även i skolundervisningen. Samtidigt är hoten idag m?nga mot vattenmiljöerna. Vi tror att grunden för att vilja värna om livet under ytan är att först lära känna det, säger Markus Lundgren.
Kontakt
Sportfiskarna:
Markus Lundgren, Tel: 070 853 63 22, [email protected]
Svenska artprojektet:
Anette H?kans, Tel: 018-67 25 27, [email protected]
Pressbilder
www.sportfiskarna.se
Utgivning: 26 juni 2014
Fakta om Svenska Artprojektet
Vi människor är beroende av att naturens ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk m?ngfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring. Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska m?ngfalden. M?nga nya arter har hittats och beskrivits i projektet, men alla arter är l?ngt ifr?n upptäckta. Lär dig mer om str?lfeniga fiskar och lansettfiskar?broskfiskar i Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Här hittar du mer information: www.nationalnyckeln.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annica Dahlberg   #FTI   #Kent Carlsson   #Tidningsinsamlingen Resultatet