Bisyssla skapar 100 000 nya jobb p? Löfbergs

Kafferosteriet Löfbergs i Karlstad g?r för högtryck. Nu hyr man in 100 000 nya medarbetare. Men den här g?ngen handlar det inte om att öka kaffeproduktionen utan om en annorlunda bisyssla.
– Det kommer säkert att bli en hel del surr om den här rekryteringen som är den största i företagets historia. Den visar bokstavligen att vi värnar biologisk m?ngfald och vi är glada över att vi hittat lämplig personal med lite extra sting, säger Lars Appelqvist, vd p? Löfbergs.
Viktigt bidrag
Den nya personalen best?r allts? av 100 000 bin som hyrs in av bemanningsföretaget Bee Urban. Bina kommer att bo och arbeta i kupor p? Löfbergs tak i centrala Karlstad. Bee Urban ansvarar för all kontakt med den inhyrda personalen och säkerställer att de trivs och m?r bra.
– Tre fjärdedelar av all mat är beroende av bins pollinering. Bin är allts? nödvändiga för att vi människor ska överleva. Samtidigt minskar antalet bin i hela världen p? grund av sjukdomar, föroreningar och annat. Därför är Löfbergs bidrag extra viktigt, säger Filip Gustafsson p? Bee Urban.
Positiva bieffekter
De nya medarbetarna har precis installerat sig p? sitt nya jobb. Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir att pollinera växter i näromr?det och bidra till en grönare stadsmiljö. Personalen har även ett produktionsansvar. Honungen som genereras tillfaller Löfbergs och kommer att användas p? Löfbergs kafé Rosteriet.
– Jag räknar med att bina är lika flitiga som v?ra ordinarie personal. Till en början handlar det om ett pilotförsök, men om lyckan st?r oss bi kan det bli tal om permanenta anställningar, säger Lars Appelqvist.
För mer information:
Anders Thorén, PR-ansvarig, Löfbergs, 054-14 01 10
Filip Gustafsson, Bee Urban, 0733-88 94 08
***

Fakta Bee Urban
Bee Urban grundades av tv? miljömedvetna biologer: Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg. Syftet är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan p? s?väl lokal som global skala. Biprodukten av affärsverksamhet är dessutom den allra lenaste honung!
Bee Urban uppl?ter fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö. Utplacering sker p? företagets egna omr?den eller fastigheter. Bee Urban sköter om drift och underh?ll av kuporna och honungen som genereras tillfaller företaget. Honungen paketeras i ett format som förmedlar budskapet om företagets insats för miljön p? ett positivt, p?tagligt och nytänkande sätt.
För de allra flesta är bin helt ofarliga. Det är bara om man är allergisk mot bi-stick och blir stucken som man ska söka v?rd. Biet är till skillnad fr?n getingen inte intresserat av det vi människor äter och vistas därför oftast inte runt oss. Biet är mindre aggressivt än getingen och kan bara använda sin gadd en g?ng. Biet dör om de sticks s? det är deras absolut sista utväg.
www.beeurban.se

Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Företaget har 300 anställda och omsätter 1,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Företaget grundades 1906 och är idag en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs äger även te-varumärket Kobbs.
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top