SE

Betyget p? patientmaten fortsätter upp?t

Smaken, doften och konsistensen p? maten har blivit bättre. Det uppger patienterna p? Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge i en nyligen genomförd patientenkät. Sedan avtalets start ?r 2009 har m?ltidsleverantören Sodexo och sjukhusen successivt ökat nöjdheten med m?ltiden som helhet fr?n 55 procent till 70 procent.
? Vi ser att den upplevda servicen kring m?ltiden har betydelse för nöjdheten. Därför är det glädjande att sjukhusen i större omfattning än tidigare avlastar v?rdpersonalen och köper in b?de mat och service fr?n oss, säger Jonas Parkvall, ansvarig för Sodexos patientm?ltider i Stockholm.
Den upplevda servicen mäts genom att fr?ga patienterna om vilka valmöjligheter de erbjöds i samband med m?ltiden. Det handlar om när och vad de vill äta men ocks? om de fick välja till sallad, bröd, smör och mellanm?l. P? avdelningar med enportionslösning där patienterna upplever god service med m?nga valmöjligheter uppger 83 procent att de är positiva till m?ltiden som helhet. Detta kan jämföras med 52 procent där servicen upplevs som l?g.
P? fr?gan om vad patienterna jämför maten med när de betygsätter den uppger majoriteten, 37 procent, att de jämför med hemlagad mat. Endast 14 procent jämför med m?ltid p? annat sjukhus.

Kontakt
Jonas Parkvall, Distriktchef
Telefon: +46 8 5788 5768
E-post: [email protected]
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: [email protected]

Om Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services ? service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förm?ga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom v?r unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.
Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi v?ra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 ?rs erfarenhet inom reception, säkerhet, underh?ll, städning, m?ltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hush?llsnära tjänster.
Sodexos framg?ngar grundas p? v?r oberoende ställning, v?r h?llbara affärsmodell och v?r förm?ga att ständigt utveckla och engagera v?ra 428 000 medarbetare över hela världen.
Nyckeltal (31 augusti, 2013)
Sodexo i världen
18,4 miljarder euro i omsättning
428 000 medarbetare
18:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
33, 300 uppdrag
75 miljoner människor tar del av v?r service varje dag
11,4 miljard euro i börsvärde (13 november 2013)
Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy