SE

Betydande tillväxt första halv?ret följs av sjunkande globala mjölkpriser

Arla uppvisade ett starkt resultat under första halv?ret 2014 och genererade rekordstora intäkter ?t ägarna Arlabönderna. En starkt negativ utveckling p? världsmarknaden kommer dock att tvinga ned mjölkpriset till bönderna under ?terstoden av 2014.

Arla Foods omsättning ökade med 11 procent till 47,7 miljarder SEK (39,8 miljarder DKK) under första halv?ret 2014 (fr?n 42,8 miljarder SEK/35,7 miljarder DKK första halv?ret 2013), vilket tillskrivs stark organisk tillväxt p? tillväxt- och kärnmarknader samt globala prisökningar.
Därmed har det bondeägda mejeriföretaget kunnat leverera en en rekordhög s? kallad Arlaintjäning p? 3,91SEK (3,30 DKK) per kilo mjölk till ägarbönderna under perioden, att jämföra med 3,45 SEK (2,87 DKK) per kilo mjölk under första halv?ret 2013.
Trenderna för det globala priset för mjölkr?vara pekar dock snabbt ned?t, och Arla har därför sänkt sina förväntningar p? Arlaintjäningen för hel?ret, som l?g i spannet 3,85-3,95 SEK (3,25-3,35 DKK). Arla räknar änd? med att 2014 totalt sett blir ett bättre ?r än 2013, som redan det var ett rekord?r. Frederik Lotz, koncernekonomidirektör p? Arla Foods kommenterar läget:
? Vi är glada att kunna konstatera att v?r strategi för att skapa större tillväxt utanför Europa fungerar, och vi ser en ökad tillväxt utanför v?ra europeiska kärnmarknader. V?r övergripande organiska tillväxt är tillfredsställande ? men vi st?r inför en tuff period med sv?ra utmaningar p? marknaden.
Tillväxt p? och utanför kärnmarknader
Under det första halv?ret säkrade Arla betydande försäljningsökningar p? strategiska tillväxtmarknader. Mellanöstern och Afrika växte med 17 procent. Intäkterna fördubblades i Kina och i Ryssland visade marknaden stora framsteg. Det ryska importförbudet för livsmedel fr?n länder som deltagit i sanktioner mot Ryssland kommer dock att innebära en utmaning. Försäljningen i Ryssland motsvarar cirka 1 procent av Arlas totala omsättning.
Starkt resultat för Arlas varumärken
Arlavarumärken som Arla?, Lurpak? och Castello? har visat god tillväxt. Under den första hälften av 2014 ökade varumärkenas intäkter med totalt 7 procent, jämfört mes samma period förra ?ret. Arla Foods Ingrediens strategi är att bli den ledande globala aktören inom mjölkproteiner. Försäljningen av högförädlade ingredienser som funktionella mjölkproteiner ökade med 8 procent jämfört med samma period förra ?ret till 1,6 miljarder SEK (1,3 miljarder DKK) första halv?ret 2014. Arla Foods Ingredients försäljning väntas öka markant under det närmaste ?ret.
Ökande tillg?ng p? mjölk och förväntningar för hel?ret
Arla räknar med en omsättning p? 95 miljarder SEK (79 miljarder DKK) för hel?ret 2014, ett nettoresultat p? cirka 2,8 miljarder SEK (2,3 miljarder DKK) och en prisniv? till ägarna Arlabönderna som är över 2013 ?rs niv?. Detta är under förväntningarna i slutet av 2013. Höga mjölkpriser har bidragit till ökad mjölkproduktion, och tillg?ngen p? världsmarknaden har varit rekordhög.
Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh menar att Arla har den rätta l?ngsiktiga strategin för att klara en ökning av b?de tillg?ngen p? mjölkr?vara och den globala efterfr?gan p? mejeriprodukter. Änd? tror han att marknaden st?r inför en period av oförutsägbarhet p? 18?24 m?nader, med h?rd prispress som följd.
? De allt större mjölkvolymer som vi väntat oss att se efter avskaffandet av EU:s mjölkkvoter i början av 2015 börjar redan ge effekt, inte bara fr?n Arlas bönder, utan även fr?n bönder över hela EU som tar tillfället att utöka sin verksamhet. Den extra mjölken flödar nu in p? v?ra produktionsanläggningar och sätter en positiv press p? oss att erbjuda ett l?ngsiktigt konkurrenskraftigt mjölkpris för allt större volymer, säger Peder Tuborgh.
? Dagens utmaningar m?ste ses i ett perspektiv med större och mer lovande utsikter p? l?ng sikt för mejeriföretag. Vi ser en växande medelklass i världen där allt fler konsumenter har r?d med mejeriprodukter, och de skapar en stabil efterfr?gan p? hälsosamma, nyttiga och säkra mjölkprodukter.
Download halv?rsredovisningar
Ytterligare information
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90
[email protected]

http://www.arla.com/about-us/investor/half-year-results/

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder fr?n Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är ocks? världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy