Beslut p? extra stämma 2014-07-11

En extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) avhölls i fredags och i sammandrag beslutades följande;
Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utg? enligt förslaget i kallelsen.
Antal ordinarie styrelseledamöter skall uppg? till fyra stycken utan suppleanter och till ledamöter valdes;
Gert Westergren (omval)
Stefan Carlén (nyval)
Peter Wahlberg nyval)
Ulrika Steiner (nyval)

Till styrelseordförande valdes Peter Wahlberg.
Till revisor för en period fram till och med nästa ?rsstämma valdes Allegretto Revision AB med aukt. revisor Lars-Erik Engberg som huvudansvarig.
Stämman beslöt ge ut teckningsoptioner av tv? serier enligt förslaget. TO1 B och TO2 B. Teckningsoptionerna skall vederlagsfritt ges till de som är aktieägare p? avstämningsdagen. Avstämningsdag kommer att beslutas av styrelsen och kommer att inträffa när den nyligen avslutade företrädesemissionen är levererad till VP konto resp Aktiedep?er. Samtliga teckningsoptioner kommer utges för teckning av B aktier.
Stämman beslöt om ny bolagsordning innebärande en sammanläggning av samtliga aktier enligt relationen 1:50, innebärande att 50 gamla aktier kommer bli en ny. Avstämningsdag kommer att beslutas av styrelsen och kommer att inträffa när den nyligen avslutade företrädesemissionen är levererad till VP konto resp Aktiedep?er.
Inga övriga fr?gar finns att rapportera.

Bolaget kommer att skicka ut förhandsinformation och respektive avstämningsdagar enligt ovan.
?hus 2014-07-14
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) gm Jonas Lindeborn, VD
För ytterligare information, kontakta: Gert Westergren, tel: 070-555 77 99

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top