SE

Bergendahls tecknar nytt fem?rsavtal med matrebellerna

a8

2009 valde ett antal tillväxtorienterade handlare att lämna Vi-kedjan för att istället i samarbete med Bergendahls satsa p? tillväxt som frist?ende matrebeller. Fem ?r senare är satsningen en stor framg?ng, med ökad omsättning i jämförbara butiker varje m?nad sedan starten. Nu har partnerna tecknat ett nytt fem?rsavtal som stöd för att fortsätta växa och därigenom öka konkurrensen inom svensk dagligvaruhandel.
När ett antal frist?ende handlare för fem ?r sedan gjorde gemensam sak med familjeägda Bergendahls om att revolutionera samarbetet mellan handlare och grossist rynkade m?nga p? näsan. Det har man slutat med, efter 60 m?nader av organisk tillväxt som överträffar alla andra i branschen.
? Satsningen p? matrebellerna g?r nu in i fas tv? som en del av v?r satsning p? att öka konkurrensen inom svensk dagligvaruhandel. Bland annat öppnar flera nya matrebellsbutiker i Stockholm i höst, säger Mats Sjödahl, inköpsdirektör p? Bergendahls Food.
De flesta av butikerna som blev matrebeller kunde uppvisa en historiskt hög tillväxt. Ett uttalat m?l med satsningen var att skapa förutsättningar för att bygga vidare p? den trenden. Med facit i hand kan det konstateras att det lyckats med r?ge.
? Vi matrebeller har olika affärsidéer utifr?n v?ra marknaders unika behov, men det gemensamt att vi gillar tillväxt och vill vara bäst p? v?ra lokala marknader utifr?n stor lyhördhet för kundernas behov, säger Andreas Rosensparr, matrebell i Stockholm.
Bakgrunden till samarbetet var att Bergendahls valde att omorganisera grossistverksamheten med m?let att ge den enskilde handlaren ökad kontroll över s?väl varor som marknadsföring. Samtidigt ledde Bergendahls förändrade fokus till lägre inköpspriser för handlarna och därmed till lägre priser för konsumenterna.
Matrebellerna omsätter idag ca 3 mrd kr efter 30 procents tillväxt de senaste fem ?ren.
__________________________________________________________________
För mer information:
Mats Sjödahl, inköpsdirektör food/non food Bergendahls Food, 0705-88 34 27
Andreas Rosensparr, matrebell, 0705-25 25 07

Bergendahls startades 1922, ägs idag av familjen Bergendahl i tredje och fjärde generationen och driver parti- och detaljhandel i Norden och Polen genom Bergendahl Food (City Gross, M.A.T., EKO, Hyllinge Cash, Den svenska matrebellen, Matöppet), Granit och Glitter.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy