SE

Beneforte ? ?Superbroccoli?

2014-06-17 12:00 Grönsaksmästarna Ny broccolisort tar upp kampen mot cancer, hjärt-/kärlsjukdomar och typ II diabetes!

Ny broccolisort tar upp kampen mot cancer, hjärt-/kärlsjukdomar och typ II diabetes!
Svenska konsumenter har under senare ?r alltmer efterfr?gat naturlig
mat utan tillsatser och särskilt mat som är hälsosam. Livsmedelmyndigheter runt
om i världen rekommenderar ocks? ett högre intag av frukt och grönsaker och
varnar för risker med kosttillskott i form av t.ex. tabletter. Med syfte att
höja den hälsomässiga kvaliteten p? ett naturligt sätt, har genom traditionell
växtförädling en vild broccolisläkting korsats med vanlig broccoli, och
resultatet har blivit en ny sort; Beneforte ?Superbroccoli?.
Denna variant av broccoli har nu i Sverige visats inneh?lla
dubbelt s? hög halt av glucoraphanin, ett ämne som i internationella
undersökningar har förknippats med goda hälsoeffekter. P? Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Sk?ne, har analyser utförts p? tv?
broccolisorter odlade hos tre olika odlare och platser i Sverige under säsongen
2013. Beneforte jämfördes med en vanligt kommersiellt odlad sort och halten av glucoraphanin,
en speciellt hälsomässigt intressant glukosinolat, har visats vara dubbelt s?
hög i Beneforte som i den jämförda vanliga sorten. Även ett annat liknande
ämne, glucoiberin, hade tv? till tre g?nger högre halt i Beneforte än i den
jämförda sorten.
Glucosinolater finns i k?lfamiljen Brassicaceae, men förekommer
även sporadiskt i andra familjer. Flera studier har visat att dieter som
inneh?ller mycket av dessa grönsaker kan skydda mot kroniska sjukdomar som
cancer, hjärt-/kärlsjukdomar och typ II diabetes. Det anses att den
hälsomässigt gynnsamma effekten uppkommer ur nedbrytningsprodukter av glykosinolater
och speciellt fr?n glucoraphanin som finns i broccoli.
Professor Richard Mithen fr?n livsmedelsforskningsinstitutet
(IFR) i Storbritannien har visat att broccoli som producerar högre halter av
glucoraphanin kan ?terställa processer inne i v?ra celler som förstörs när vi
?ldras eller äter för mycket fett och socker. När glucoraphanin bryts ner i
kroppen bildas nämligen ämnen som kan aktivera kroppens naturliga
försvarsmekanismer mot detta. Studier där man tittar p? hur Beneforte kan skydda
människors hälsa p?g?r nu i Storbritannien.
Kontakter:
Prof
Richard Mithen
Prof Marie Olsson
Bakgrundsinformation:Beneforte ?Superbroccoli? har utvecklats med hjälp av offentlig
finansiering och traditionell växtförädling vid John Innes Centre och Institute
of Food Research i Norwich Research Park i Storbritannien. Superbroccoli har
tagit sig ut p? marknaden genom ett samarbete med Plant Bioscience Limited vilka hjälpte
till att hitta företag och bygga upp relationerna med dessa inom en rad omr?den
s? som fröförökning, odling, industri och handel.
Läs mer p? www.superbroccoli.info/se

A to już wiesz?  Dark Origins har anlänt ? Highland Park hyllar sitt mörka nordiska ursprung

Grönsaksmästarna
Knut P?ls väg 5
256 69 HELSINGBORG
Tel: +46 42 – 60 00 500
E-post: [email protected]

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy