Konsumentsp?rsm?l

Bedre utgangspunkt

-Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel utgj?r dette bare halvparten av jordbrukets krav. Det er utfordrende, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving p? 6000 kroner pr.?rsverk sammenlignet med andre grupper.
– Det er helt n?dvendig n?r vi vet at en melkebonde i dag tjener omkring 300.000 kroner pr. ?rsverk. Det er fortsatt langt opp til det andre grupper i samfunnet tjener.
For svak prioritering
Det er i dag stort behov for ? ?ke den norske produksjonen av korn og storfekj?tt. Samtidig er det viktig for fremtiden til n?ringa at unge velger ? starte som b?nder. Dette er ogs? hovedprioriteringene i jordbrukets krav.
-Staten m? bruke mer budsjettmidler om vi skal f? til den satsningen som er n?dvendig p? disse omr?dene, sier Bj?rke.
M? se grundigere p? tilbudet
-N? m? vi sette oss ned ? se n?ye p? tilbudet fra staten, f?r vi kan avgj?re om det er grunnlag for forhandlinger. Vi mener det kravet vi la frem for en dr?y uke siden vil gi den optimismen som beh?ves i n?ringa for ? ?ke norsk matproduksjon. N? gjenst?r det ? se om dette ender med et resultat
som gir et n?dvendig l?ft i matproduksjonen, avslutter Bj?rke.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy