Matlaging

Bartnes m?ter Listhaug til debatt for f?rste gang

Norges Bondelags nye leder Lars Petter Bartnes og landbruksminister Sylvi Listhaug m?tes for f?rste gang til debatt i Arendal i dag. – Vi m?tes med

Norges Bondelags nye leder Lars Petter Bartnes og landbruksminister Sylvi Listhaug m?tes for f?rste gang til debatt i Arendal i dag.

– Vi m?tes med et felles engasjement for ? produsere mer mat i Norge, men det virker som om vi er uenige om veien til m?let, sier Lars Petter Bartnes.
Etterlyser svar
Det er n? dr?ye to m?neder siden Bartnes tok over vervet som leder for de 61.000 medlemmene i Norges Bondelag. Den nye lederen ser frem til ? diskutere framtiden til det norske landbruket med ministeren fra Fremskrittspartiet, men mener Listhaug fortsatt har til gode ? svare p? noen viktige sp?rsm?l.
– Den landbrukspolitikken som regjeringen har f?rt s? langt gir ikke noe godt svar p? hvordan de vil ?ke produksjonen av norsk mat i framtiden, sier Bartnes.
– Vi mener ?kningen m? skje p? den dyrkbare jorda vi har tilgjengelig her til lands. Da er ikke en ensidig satsing p? store g?rdsbruk i sentrale str?k l?sningen. Vi m? gj?re det attraktivt for bonden ? dyrke den matjorda vi har – og den ligger spredt over hele landet, sier han.

Reitan og Arnstad i panelet
Med mat skal landet bygges / Kan norsk landbruk best?? er overskrifta p? debatten om norsk landbrukspolitikk under arrangementet Arendalsuka. I tillegg til Bartnes og Listhaug deltar administrerende direkt?r i REMA 1000, Ole Robert Reitan, og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.
Debatten blir sendt direkte p? TV2 Nyhetskanalen onsdag 13. august fra klokka 13.00.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy