Bara Gud & slaktar´n? En debatt om det anonyma köttet i charken och färdigmaten

Knipsade grisknorrar, skyhög användning av antibiotika och resistenta bakterier. Djurh?llningen i EU blev en av v?rens hetaste debatter. Välkommen till en debatt om köttets ursprung under Almedalsveckan.
Konsumenterna är beredda att betala för svenskt kött, även när det gäller charkvaror och färdigmat, men de tycker samtidigt att det är sv?rt att se köttets ursprung.
Det gamla talesättet att det bara var V?r Herre och slaktaren som vet vad korven inneh?ller, verkar tyvärr fortfarande stämma. Finns det tillfällen när ett l?gt pris blir för högt? Och vilket ansvar har i s? fall livsmedelsindustri och handel?
Tid: 3 juli kl 13:30? 15:00
Plats: Innerg?rden till restaurang Beyrouth (tidigare 50 kvadrat), R?dstugugränd 2
Medverkande Eskil Erlandsson, Landsbygsminister, Louise König, H?llbarhetschef, Coop, Jari Latvanen, Vd, Findus Göran Holm, Vd, HKScan
Moderator för debatten är Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist med fokus p? lantbruk och livsmedel.
Läs mer om Svenskt Kötts aktiviteter under Almedalsveckan
Seminariet kommer att spelas in och visas i efterhand p? Svenskt Kötts hemsida och p? Youtube.
Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket “Svenskt kött” betyder att all köttr?vara i produkten är fr?n djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket st?r ocks? för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.

Authors

Related posts

Top