Konsumentsp?rsm?l

B?lforbud

La ikke b?lforud hindre deg i en god turopplevelse. ? sitte ved nykokt kaffe er for mange sjelefred og forbundet med det og faktisk v?re p? tur, Draut.no er enig!
Her er en enkel oversikt over hvilke regler som faktisk gjelder for b?lbrenning i Norge
Regler for b?lbrenning i Norge
?pen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, milj? og trivsel ligger til grunn for forbudet mot b?l og avfallsbrenning.
Fra og med 15. april til og med 15. september er det b?lforbud i skogmark i Norge. Dette betyr at man likevel har lov til ? lage b?l p? snaufjellet. I enkelte kommuner kan det finnes godkjente b?lplasser som ogs? kan brukes i b?lforbudsperioden (noen steder st?r det p? plakater ved disse b?lplassene at man skal sende SMS til brannvesenet om man lager b?l der i b?lforbudsperioden). Brannvesenet eller kommunen kan gi deg svar p? om og eventuelt hvor slike finnes. Kommunen kan ogs? fastsette andre lokale bestemmelser.
Forbudet gjelder ogs? b?lpanner fylt med ved. For ?vrig gjelder brannlovgivningens alminnelige plikt til aktsomhet.
Uforsiktig omgang med ild, som blant annet b?lbrenning og grilling, er den hyppigste ?rsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.
Forsvarlig grilling i grillinnretning rammes ikke av forbudet.
Sikker/lovlig b?lbrenning forutsetter:
? Grunneiers tillatelse m? innhentes (gjelder ikke kaffe-/p?lseb?l)
? Avbrenning av b?l m? skje p? en slik m?te at det ikke er noen risiko for personer. B?let plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
? Det skal v?re en ansvarlig person for b?let.
? Slukkeutstyr m? finnes p? stedet. Ved sj? eller vann kan b?tter benyttes.
? Det m? ikke opptennes b?l hvis v?rforholdene ikke ligger til rette.
? Bruk bare t?rre trematerialer. Milj?farlige stoffer skal ikke brennes, jf. Forurensningslovens §§ 7 og 11.
? B?let m? slokkes f?r det forlates.
? Alminnelige aktsomhetsregler m? ut?ves, slik at det ikke oppst?r brann eller skade p? omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.
Les for ?vrig “Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” $ 8-2: http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0847-008.html
Regler for b?lbrenning i Sverige:Sverige har ikke et alminnelig b?lforbud slik som i Norge. Kommuner og andre myndigheter kan likevel i perioder innf?re b?lforbud. Opplysninger om slikt midlertidig forbud legges som regel ut p? kommunenes hjemmesider. Selv om det ikke er forbudt ? brenne b?l, er man likevel p?lagt ? utvise aktsomhet ved brenning i skog og mark. § 8-2. Bruk av ild utend?rs
Det er forbudt ? gj?re opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utend?rs under slike forhold eller p? slik m?te at det kan f?re til brann. Oppgjort ild m? ikke forlates f?r den er fullstendig slokt.
Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i n?rheten av skogmark, skal det v?re en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og s?rge for at brenningen gjennomf?res p? en forsvarlig m?te. I god tid f?r brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet.

For sikker B?lbrenning kan du ta en titt p? diss milj?vennlige og effektive pipekjelene:
http://www.draut.no/products/kelly-kettle-base-camp-pakke-i-rustfritt-stlProduktene vi tar inn vil vi skal st? for kvalitet, gjerne norsk som v?re Samekniver men ogs? anderledes produkter som BioLite Stove hvor du kan lage mat og lade iPhone. Et annet produkt vi liker er pipekjeler. med Kelly Kettle pipekjeler s? kan du varme vann veldig raskt med det du har av brennbart materiale. Duslipper ? ta med det brenselsflasker med fosilt brensel.

Pipekjelene er ogs? fine med tanke p? b?lforbudet vi har i Norge store deler av ?ret. Med Kelly Kettle s? kan du varme mat sikkert. les mer om b?lforbud her
Hvis du ogs? liker nytt innovativt utstyr OG kvalitet og tradisjon kan du f?lge oss her:

http://www.facebook.com/drautno
http://www.twitter.com/drautno
http://www.instagram.com/drautno

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy