Gastronomi

B?rekraftrapport for f?rste halv?r 2013: Scandic best i klassen

Hotellkjeden Scandic bruker mindre vann og energi, og har i tillegg redusert mengden avfall fra sine hoteller kraftig.
Energiforbruket er redusert med 0,42 %, vannforbruket med 3,26 % og mengden usortert avfall med hele 10,17 % viser b?rekraftrapporten for f?rste halv?r.
?Milj?arbeidet er noe mange snakker om, men i Scandic har vi en lang tradisjon for ? faktisk gj?re noe med det. Vi legger listen h?yt, og har blant annet et m?l om null-utslipp av CO2 innen ?r 2025 fra v?re virksomheter, sier administrerende direkt?r Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Norge.
Mindre karbonutslipp og matavfall i Norge
Det eneste negative tallet i den nye rapporten er at karbonutslippet ?kte med 4,71 %. Grunnen til det er at Scandics eksterne fjernvarmeleverand?rer har ?kt bruken av fossile brensler. Scandic h?per i fremtiden ? kunne p?virke energiselskapene til ? bruke mindre fossile brensler.
?For oss i Norge har utslippet av karbon falt med 9 %. I tillegg har vi kuttet mengden matavfall med hele 27 %. Det viser at vi har kommer sv?rt langt med v?rt arbeid for ? kaste mindre mat, sier Steen-Mevold.
Siden v?ren 2013 har Scandic arbeidet aktivt med s?kalt waste management p? samtlige av sine hoteller. Gjennom oppl?ring, bedre kontroll p? innkj?p og produksjon, og informasjon til gjestene er m?let ? redusere avfallet fra frokosten fra 90 gram per gjest til maks 50 gram per gjest.

Mindre ?fotavtrykk?
Hotellkjeden m?ler sitt milj?arbeid hver m?ned for ? s?rge for ? holde kontrollen med blant annet bruken av vann, energi, mengden avfall og karbondioksid. Arbeidet resulterer i et bedre milj?, og har ogs? gitt Scandic flere utmerkelser og priser for sitt arbeid.
? Scandic lykkes med ? skape et mindre milj?fotavtrykk ved at vi satser p? oppl?ring av v?re medarbeidere, bedre rutiner, og at vi alltid tenker milj? med n?r vi gj?r innkj?p. Resultatene viser at smartere innkj?p, bedre teknisk utstyr og flinke ansatte gj?r at vi hele tiden blir mer milj?vennlige. Vi er kanskje ikke de som roper h?yest om milj?arbeidet v?rt, men vi er definitivt blant de som gj?r mest, sier Steen-Mevold.
Forbedringer som p?virker milj?et
I f?rste halv?r av 2013 har Scandic gjennomf?rt en rekke nye tiltak som p?virker milj?- og klimabelastningen i positiv retning. Noen eksempler er nye energigjerrige og milj?merkede TV-skjermer, mindre matavfall, og ombygginger og oppgraderinger av hoteller som gir mer energieffektivitet. I dag er allerede 15 av Scandics 20 hoteller i Norge Svanemerket.
?Scandic Kristiansand Bystranda hotell er et godt eksempel p? hvordan vi jobber med milj?satsingen ogs? f?r vi ?pner nye hoteller. Bystranda oppfylte allerede ved ?pningen de strenge milj?kravene til Svanemerket. Det er resultatet av en milj?smart bygning, tilpasset drift og et h?yt kunnskapsniv? blant de ansatte, sier Steen-Mevold.
Prises for sitt milj?arbeid
Scandic har for tredje ?ret p? rad blitt k?ret til den hotellkjeden som gj?r mest for milj?et av svenske forbrukere. Det viser unders?kelsen Sustainable Brands, som hvert ?r unders?ker og rangerer hvordan bedrifter arbeider med sitt milj?- og sosiale ansvar. Scandic har ogs? blitt tildelt den internasjonale prisen ?Gold Medal? av Global Business Travel Association som en reiseleverand?r som setter milj?arbeidet p? kartet.
Scandics b?rekraftarbeid
I 1993 startet Scandic med ? utarbeide et b?rekraftprogram som anses som det beste i bransjen. Et viktig moment i programmet er at alle beslutninger som tas i den daglige driften skal gjennomsyres av milj?messige, ?konomiske og sosiale hensyn.
Mer informasjon om Scandics b?rekraftarbeid
N?kkeltall for januar til august 2013

2012 per gjested?gn
2013 per gjested?gn
Endring av totalverdi*

Usortert avfall, kg
0,49
0,46
-10,17%

Energiforbruk, KWh
47,32
49,20
-0,42%

Vannforbruk, liter
203,43
205,50
-3,26%

Karbondioksidutslipp, kg**
2,21
2,42
4,71

* Scandics totale forbruk, uavhengig av gjested?gn.
**Grunnen til at kulldioksidutslippet har ?kt med 4,71 % er at Scandic sine fjernvarmeleverand?rer har ?kt sin bruk av fossile brensler.
Scandic h?per i fremtiden ? kunne p?virke energiselskapene til ? bruke mindre fossile brensler.

For mer informasjon, kontakt:
Tine Birkeland, Country Marketing Manager, Scandic Hotels: +47 922 11 936

Hver dag arbeider Scandics 7 500 medarbeidere mot ett eneste m?l ? at du skal trives. Som Nordens mest milj?vennlige hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med ca 160 hoteller i ?tte land og totalt 30 000 hotellrom og en omsetning p? ca 923 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? vi skal v?re et sted hvor mennesker m?tes, jobber og inspireres.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy