Axfood och Rättviseförmedlingen utmanar näringslivet p? m?ngfald

I en gemensam aktion uppmanar Rättviseförmedlingen och Axfood näringslivet att ta m?ngfaldsarbete p? allvar. Tillsammans vill de b?da aktörerna verka för bättre m?ngfald i svenskt näringsliv.
Axfood g?r in som huvudsponsor för Rättviseförmedlingen. Syftet är att genom gemensamma aktiviteter som utbildningar och events inspirera andra företag till att upprätta konkreta m?ngfaldsm?l.
Bland annat kommer Axfood att platsannonsera nya tjänster (länkas) i Rättviseförmedlingens kanaler och stödja efterlysningar av personer med bakgrunder som bryter normer i olika sammanhang.
Axfood har under m?nga ?r bedrivit ett l?ngsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat. Idag har 20 procent av Axfoods samtliga medarbetare internationell bakgrund, en siffra som speglar det svenska samhället. ?r 2020 ska 20 procent av Axfoods ledare ha internationell bakgrund och balansen mellan kvinnor och män p? ledande positioner ska ligga inom intervallet 40?60 procent.
– Vi ser samarbetet med Rättviseförmedlingen som en möjlighet för oss att förstärka v?rt engagemang i jämställdhets- och m?ngfaldsfr?gor, säger Anders Str?lman, vd för Axfood.
Genom att mobilisera fler än 60 000 personer i sociala medier har Rättviseförmedlingen genom ?ren lyft fram över 25 000 namn p? människor som bryter normer ? alltifr?n styrelsekandidater och fotbollstränare som inte är män till och läkare och kolloledare med annan bakgrund än svensk.
– Axfood är ett föredöme när det gäller att sätta upp konkreta m?l för sitt m?ngfaldsarbete. Därför är det helt rätt för oss att ha dem som v?r nya sponsor och samarbetspartner, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.
Kontakt Axfood: Louise Ring, 070-260 60 53, [email protected]
Kontakt Rättviseförmedlingen: Seher Yilmaz, 073-6773616, [email protected]
Om Rättviseförmedlingen Rättviseförmedlingen bygger sedan starten 2010 en modern folkrörelse. Idag är det fler än 60 000 personer som ideellt samarbetar i sociala medier för att hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som kommit i skymundan. M?let är en rättvis representation som bättre avspeglar samhällets sammansättning av individer.
Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet butiker uppg?r till 252. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan men ocks? under varumärken som Handlar?n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat p? Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top