Gastronomi

Avduket Reitan-verdier i Finland

Reitangruppens verdier er snart skrevet i stein i syv europeiske land – bokstavelig talt. I dag avduket Magnus Reitan og landsjef Johannes Sangnes verdisteinen i Helsinki, til applaus fra over hundre av sine finske medarbeidere.

– Denne verdisteinen er en visuell p?minnelse om v?re kjerneverdier, som er f?rende for alt vi i Reitangruppen og Reitan Convenience sier og gj?r. Og verdiene v?re endrer seg ikke – de er bokstavelig talt skrevet i stein, og vil forbli retningslinjer for v?r drift for all evighet, uansett hvor vi er, sa administrerende direkt?r for Reitan Convenience, Magnus Reitan, under avdukingen i Helsinki i dag.

Reitangruppens verdier ble f?rst meislet i stein p? Lade G?rd i Trondheim. I dag har selskapet ogs? verdisteiner i Oslo, K?benhavn, Stockholm og Riga. Det nye monumentet er plassert utenfor servicekontoret til Reitan Convenience Finland i Helsinki. I l?pet av ?ret st?r ogs? Estland og Litauen for tur, og selskapet vil da ha n?dd sitt m?l om ? ha en verdistein ved alle servicekontorene til Reitan Convenience i syv land.

Sendte suksessleder til Finland

I mars i fjor kj?pte Reitan Convenience over 1.000 kiosker i Finland, Estland og Litauen. Magnus Reitan sendte da Johannes Sangnes, mannen som blant annet snudde Reitan Convenience sin business i Sverige fra minus til pluss, til sitt viktigste, nye land; Finland.
– Det siste ?ret har v?rt en meget spennende reise, og for meg handler den f?rst og fremst om ? ha godt og tydelig fokus p? verdigrunnlagene v?re og filosofien v?r. Dette markeres tydelig i dag ved at vi avduker v?r egen verdistein her ved servicekontoret i Helsinki. B?de de som arbeider her og de som bes?ker oss, har n? f?tt en evig p?minnelse om hvor vi kommer fra og hva vi st?r for, sier landsjef i Finland, Johannes Sangnes, som avduket verdisteinen sammen med Magnus Reitan i dag.

Med fjor?rets oppkj?p ble Reitan Convenience Europas nest st?rste akt?r innen servicehandel. Reitan-verdiene er ledende for driften ogs? i utlandet.

Reitangruppens verdigrunnlag

Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Verdibasert lederskap er en del av Reitangruppens filosofi, og verdigrunnlagene er styrende for selskapets holdninger og adferd.

1. Vi rendyrker bedriftens forretningsid?

2. Vi holder h?y forretningsmoral

3. Vi skal v?re gjeldfri

4. Vi skal motivere til vinnerkultur

5. Vi tenker positivt og offensivt

6. Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

7. Kunden er v?r ?verste sjef

8. Vi vil ha det morsomt og l?nnsomt

Om Reitan Convenience
Reitan Convenience er med merkenavnene Narvesen, 7-Eleven, Pressbyr?n, R-kioski og Lietuvos Spauda markedsledende i samtlige syv land, og har til sammen 2.500 utsalgssteder i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia. Litauen og Estland.
Totalt med forretningsomr?dene REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X og Reitan Eiendom, har Reitangruppen 4.000 utsalgssteder og sysselsetter 34.000 mennesker.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy