SE

?tervinningsstationerna i Nacka fräschas upp

a8

Nu inleds arbetet med att fräscha upp samtliga ?tervinningsstationer i Nacka. Bland annat kommer beh?llarna för pappers-, plast- och metallförpackningar att bytas mot en ny krantömmande modell som kräver mindre yta och är lättare att placera ut.

? Det är v?r förhoppning att ?tervinningsstationerna ska upplevas som mer enhetliga, men ocks? snyggare och att det därför ocks? kommer att bli enklare att f? kringboende att acceptera platser som vi föresl?r för nya stationer, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Uppfräschningen kommer att p?g? under april och första halvan av maj och genomförs under en dag per ?tervinningsstation.
? De beh?llare som ska bytas ut har försetts med dekaler som berättar om kommande arbete och vi hoppas att vi inte ska p?verka Nackabornas källsortering alltför mycket, säger Annika Ahlberg.
Arbetet med beh?llarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete med Nacka kommun, 2013 ?rs ?tervinningskommun.
En ?tervinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. I ett större perspektiv bidrar ?tervinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar p? jordens ändliga resurser i onödan.
Stationen är till för förpackningar och tidningar fr?n privatpersoner och hush?ll. Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .
För ytterligare information:
Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
[email protected]
För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy