?tervinningsstationerna i Ljusdal uppgraderas

Inv?narna i Ljusdal blir allt duktigare p? ?tervinning. De 14 ?tervinningsstationerna i kommunen räcker snart inte till och därför bygger Förpacknings- och Tidningsinsam­lingen (FTI) nu om och utvidgar samtliga stationer i kommunen. FTI ? som har närings­­livets uppdrag att se till att förpackningar och tidningar i hela landet f?r ytterligare ett liv ? ska efter ombyggnaderna ocks? byta ut beh?llare p? stationerna. I oktober byts beh?llarna för ?tervinning av plastförpackningar och metallförpackningar ut och efter ?rsskiftet byts beh?llarna för pappersförpackningar.
? Jag kan redan nu berätta att vi planerar öppna en ny station i Letsbo. Dessutom kommer n?gra stationer att f? nya placeringar, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI. Det gäller bland annat stationen vid Coop som m?ste flyttas eftersom det är för tr?ngt där den st?r idag. Stationen vid Hennan f?r ny placering vid Lars Wallbergs verkstad med hänsyn till att det g?r en kraftledning alltför nära det nuvarande läget.
Därutöver kommer stationen vid Los flyttas en bit längre fr?n vägen. Stationen vid Matpunkten placeras intill Icas returstation och placeringen av stationen K?rböle justeras för att komma bort en bit fr?n luftledningen. Arbetet med beh?llarbyten och flyttningar har planerats i gott samarbete med Ljusdals kommun.
? Det är v?r förhoppning att uppfräschningen av v?ra stationer i kommunen ska stimulera till ännu bättre ?tervinning genom att de upplevs som snyggare och mer enhetliga. För framtida utbyggnad vill vi att v?ra nya grannar ska välkomna närheten till de platser som vi föresl?r för nya stationer, säger Mia Steinbach.
En ?tervinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. I ett större perspektiv bidrar ?tervinningen av olika material att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkningen av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Stationen är till för förpackningar och tidningar fr?n privatpersoner och hush?ll. Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För ytterligare information:
Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01 [email protected]

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 0705-86 44 20 [email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top